Forsmarks Kraftgrupp
Författare / Author
Dokumenttyp / Document type
Klassificering / Classification
Anteckning
Företagsintern
Granskad av / Checked by
Dok nr / Doc no
Rev
F3C-2014-0317
0.10
Samuelsson Carola
Fastställd av / Approved by
Datum / Date
Projektnr / Project no
Systemnr / System no
CSA
Sommar-KM 2014
Greninformation
Forsmarks IF arrangerar klubbmästerskap i följande grenar:








1
Badminton
Boule
Brännboll
Cykel
Fiske
Fotboll (inomhus)
Löpning
Skytte
Förutsättningar
Tävlingarna avgörs i Forsmark med de förutsättningar som finns i Idrottshallen med omgivning.
Tävlingarna startar efter lunch på fredagen och slutar på kvällen med samkväm.
Alla tävlingar planeras så att de startar och slutar ungefär samtidigt.
Tävlingsledare/grenansvarig för respektive gren är sektionsledarena.
Där sektionsledare saknas har annan person utsetts som grenansvarig.
På fredag kväll hålls en gemensam samkväm och övernattning i barackerna erbjuds. Det kommer
eventuellt kunna köpa förtäring under fredags eftermiddagen.
Alla medlemmar i FIF har rätt att delta – inte endast Vattenfallsanställda.
För att underlätta genomförandet av tävlingarna kommer lagtävlingarna först och främst vara
uppdelade i 4 lag. Om detta ej kan ske kommer lottning utföras, för att få jämnt antal lag.
Indelningen är gjord utifrån antal anställda.
Lagen är uppdelade organisatoriskt enligt följande:
Lag F123 förstärkt av FU+ FV+ FP + FE
Lag FM
Lag FT
Lag FG förstärkt av FQ + FK + FS
Fri värvning råder sen av inhyrda konsulter – som är medlemmar i FIF.
Delgivning: CSA, BIA, CRU, MIT, ENA, TBM, MAI, MIM, WAL, LSM, ALX, FSG, AHZ, RDJ, KJO, BOL,
TMN, EFA, KAK, SOE, OMN,
1 (4)
Dokumenttyp / Document type
Klassificering / Classification
Dok nr / Doc no
Rev
Anteckning
Företagsintern
F3C-2014-0317
0.10
2
Starttider
Starttider
Fredag 19 september
11:45
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Idrottshallen
(Inomhus)
Grusplanen
(Utomhus)
Annan plats
Fotboll (2 matcher)
Badminton
Badminton
Fotboll (2 matcher)
Badminton
Badminton
Superstar
Boule
Boule
Brännboll
Boule
Fiske
Jaktskytte/Löpning
3
Greninformation
3.1
Badminton
MTB
Grenansvarig: Kenneth Johansson (KJO)
Kvartsfinal, semifinal och final i nedanstående klasser:
H, D, Dubbel H, Dubbel D
Vid för få anmälningar slås klasser ihop eller utgår.
Vid många anmälda delas klasserna upp i åldersklasser och ev kvalspel görs på måndagar innan.
I dubbelturneringen lottas spelare ihop till dubbelpar.
Minst 4 deltagare per klass.
Exakt spelschema kommer när alla anmälningar är inne.
3.2
Boule
Grenansvarig: Leif Göransson (LGR)
Spelas som en dubbelturnering.
Monradsystemet används.
Spelas med 5 matcher – 4 matcher i grundomgången och en avslutande final samt en match om
3:e-pris.
Spelas med utspridda starttider under fredagen( se punkt 2 ovan).
3.3
Brännboll
Grenansvarig: Erik Fransson (EFA)
En eller två matcher där lagen lottas på plats. Minst två av vardera kön.
Alla möter alla med avslutande final.
Varje match 2*12 minuter. (Alt 2x10min vid tidsbrist)
2 (4)
Dokumenttyp / Document type
Klassificering / Classification
Dok nr / Doc no
Rev
Anteckning
Företagsintern
F3C-2014-0317
0.10
3.4
Cykel
Grenansvarig: Annika Larsson (ALX)
Mountainbike:
1,5 mil runt Forsmark (grusväg + asfalt) inkl. 2 varv i elljusspåret (2 x 2,5 km).
Tid 45 min – 1 timme.
Dam/herr gruppindelning. Start och mål på grusplanen vid idrottshallen.
3.5
Fiske
Grenansvarig: Lars Mårtensson (LSM)
Klasser: Dam resp. Herr
Regler:
Fisket äger rum i kanalen mellan bron och utloppet. Beroende på intresse så används båda
sidorna.
Fiskesätt är mete med toppknutet( det vill säga flöte-sänke-krok) eller bottenmete. Håv får
användas. Mäskning och deg är förbjuden. Betet skall vara mask eller maggot. Gädda räknas EJ!
Minimimått för havsöring är 50 cm.
I övrigt gäller sportfiskarnas regler.
Fiskeområdet kommer att vara utmärkt med nummerlappar med start på 1, 2, 3 osv. Det vill säga
den som har nummer 2 på sin lott fiskar mellan lapp 2 och 3.
Varje sektion kommer att vara ca 10 m.
Evenemanget utgår från ”Atomicbeach”där vi samlas kl 11:45 för regelgenomgång inkl. lottning
samt invägning av fångst efter avslutad tävling( senast 30 minuter efter tävling).
Tävlingstid: 12:15 till 14:15 (startas på signal). Efter 30 minuter är det tillåtet att byta plats till
ledig sektion.
Plastpåsar kommer att finnas vid start.
3.6
Fotboll
Grenansvarig:
Herr: Benny Lind (BOL)
Dam: Carola Samuelsson (CSA)
Spelas inomhus med 5-mannalag i dam- och herrturnering.
Rak serie med avslutande final.
Alla lag tillhandahåller domare att döma andra matcher.
Alla lag kommer ha en lagledare som bla har till uppgift att värva lag.
3 (4)
Dokumenttyp / Document type
Klassificering / Classification
Dok nr / Doc no
Rev
Anteckning
Företagsintern
F3C-2014-0317
0.10
Lagledare Herr F123:
Lagledare Herr FM:
Lagledare Herr FT:
Lagledare Herr FG:
Benny Lind (BOL)
Lagledare Dam F123:
Lagledare Dam FM:
Lagledare Dam FT:
Lagledare Dam FG:
Carola Samuelsson (CSA)
Carola Rundberg (CRU)
Laila Söderblom (LAI)
Pernilla Hemlin (PHE)
Vid färre antal deltagare, lottas lag på plats.
3.7
Löpning
Grenansvarig: Bill Andersson (BIA)
Fredag:
Distans cirka 4 km terräng
Bana: Start vid Idrottshallen sen runt bostadsområdet och elljusspåret med målgång vid
Idrottshallen.
Klasser :
Herrar
Herrar+40
Damer
Damer+40
Motionsklass H/D
Information.
Startlistor finns klara dagen före tävlingarna.
Nummerlappar delas ut vid idrottshallen.
Vätska kommer att finnas vid målområdet.
Omklädning i idrottshallen.
3.8
Jaktskytte
Grenansvarig: Stefan Ekman
Plats: Skogsområdet söder om barackbyn.
Omfattning:
Fif KM: 25 duvor enkel ”sporting” + 10 skott kal 22 mot stillastående mål 50 m
”Pröva på klass”: 5 duvor + 5 skott kal 22
Ammunition ingår. Vapen kommer att finnas att låna för ”pröva på”.
3.9
Superstar
Grenansvarig: Marie Larsson (MAI)
Genomförs med 5 grenar i sporthallen.
5 personer deltar i varje lag, samma lagindelning som fotboll och brännboll
F123, FT, FM och FG.
Vid färre antal deltagare, lottas lag på plats
4 (4)