PM 2
Oskarströmsgymnasterna,
Halmstad Kvinnliga GF, GFN och GF Tempo,
hälsar dig
VÄLKOMMEN TILL
Gympa Natt&Dag
den 26-28 augusti 2011
i Idrottshallen, Oskarström
Information
Information och upplysningar lämnas av:
Tävlingsansvarige Pea Sopo
Tel 0731-40 50 00
E-mail [email protected]
Från fredagen den 26 augusti kl.17.00 kan kontakt och information fås genom
Informationscentralen, tel: 0704-52 75 01.
Informationscentral
Informationscentralen i Idrottshallen är öppen fredag den 20 kl. 17.00
lördag
den 21 kl. 07.00
söndag
den 22 kl. 07.00
Ackreditering
Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i truppen; som
föreningsansvarig, tävlande gymnast, reservgymnast eller ledare.
Ackreditering innebär att truppen blir registrerad för deltagande i tävlingen. Ackreditering ska
ske av ansvarig ledare på plats. Vid ackrediteringen ska ledaren lämna in en komplett ifylld
deltagarlista och bedömningsunderlag i fyra exemplar för varje gren.
Senaste ackrediteringstid är 1,5 timmar innan tävlingsstart.
OBS! Vi vill be att endast en ledare från föreningen ordnar ackrediteringen i
informationscentralen, och att deltagarna då väntar utanför. Det blir lätt trångt i entrén.
Varje uppflyttning är en ny tävling och kräver ny ackreditering. Ytterligare fyra exemplar av
samtliga bedömningsunderlag skall lämnas in om truppen går vidare. Vi rekommenderar alla
att trycka upp färdiga bedömningsunderlag för alla eventualiteter.
Dopingklassade läkemedel
Gymnast som använder dopingklassade läkemedel i medicinskt fall omfattas av särskilda
regler. Om en gymnast behöver läkemedel som omfattas av listan skall ett läkarintyg på
detta medtagas
Bussparkering
Alla bussar hänvisas till parkeringen vid bandybanan strax intill Idrottshallen.
Deltagarkort
Alla ackrediterade deltagare erhåller ett deltagarkort. Deltagarkortet ger tillträde till tävlingsoch träningshallar samt fri entré till tävlingarna. Kortet ska kunna uppvisas på begäran. Bär
det alltid med dig!
Logi
Förläggning sker i Österledsskolan, Esperedsskolan, Scoutgården och BK 80:s lokaler som
alla ligger på några minuters gångväg från tävlingshallen. Vi har tillgång till förläggningarna
från fredag kl. 17.00. Värdar medföljer truppen till anvisat klassrum. Ta med sovsäck,
liggunderlag/ luftmadrass och kudde. Vid skadegörelse kan föreningen bli ersättningsskyldig.
Minst en ledare som har fyllt 18 år ska bo tillsammans med gymnasterna.
OBS! Alla som bor i respektive klassrum måste skriva sitt namn på de namnlistor som ni
erhåller i välkomnskuverten. Ett exemplar ska lämnas till skolvärden, det andra skall sättas
upp på klassrumsdörren. Anledningen är krav från Polis- och Brandmyndigheten.
Arrangören ansvarar inte för kvarlämnade värdesaker.
Mattider
All mat serveras i Österledsskolans matsal. OBS! Medtag matbiljettt! Ledare måste se till att
alla gymnaster har med sig matbiljetten, utan biljett släpps man inte in i matsalen.
Fredag Middag
kl. 18.30-20.30
Lördag Frukost
kl. 06.00-09.00
Lunch
kl. 11.30-14.00
Middag
kl. 16.30-19.00
Söndag Frukost
kl. 06.00-09.00
Lunch
kl. 11.30-14.30
Mattiderna är definitiva! Det innebär att matsalen inte öppnar innan utsatt tid.
Matsalen tar endast 180 personer så vi måste be er att försöka fördela tiden då ni äter.
Endast de som skall tävla direkt efter matrasten får äta direkt när matsalen öppnar, Övriga
får vänta till lite senare. Det kommer att finnas funktionärer som reglerar insläppet till
matsalen.
Specialmat och allergier
De som har beställt specialmat har fått detta med på sitt deltagarkort. Deltagarkortet visas
upp till bespisningspersonalen så får man den specialmat man beställt.
Det finns deltagare med som är mycket känsliga mot nötter. Vi ber att ingen tar med sig
nötter till tävlingshallen över huvud taget. Personen i fråga har luftburen allergi, vilket innebär
att man blir dålig av att vistas i samma rum som det man är allergisk mot.
Dessutom råder förbud mot att spraya hår inomhus. Vill ni använda hårspray får sprayningen
ske utomhus.
Kiosk
I tävlingshallen kommer det att finnas en kiosk där man kan köpa smörgåsar, godis, frukt,
dricka m.m. Kiosken kommer att vara öppen under de tider tävlingarna pågår. Dessutom
kommer det att finnas ett tält utanför entrén där man kan köpa korv och varma mackor.
OBS! Ingen mat eller dryck får tas in på tävlingsytan.
Det kommer att finnas papperskorgar uppsatta runt om i tävlingshallen, var vänliga och
använd dem till skräpet och lämna inte skräp på läktarna, omklädningsrummen eller på
golvet.
Upphittat
Upphittade saker lämnas in till informationscentralen.
Entré/Publik
20:-/dag. Barn under 12 år gratis.
Deltagarkortet gäller som entrébiljett till anvisad läktare för deltagare. Du som ledare
ansvarar för att gymnasterna inte sitter på publikläktaren.
Funktionärer
Alla funktionärer bär svart funktionärst-shirt. Sektionsansvariga har namn och uppgift tryckt
på bröstet.
Vägbeskrivning
Om vägbeskrivning önskas ber vi er kontakta oss så skickar vi den till er.
Tävlingsinformation
Tävlingens genomförande
Tävlingen sker i cupform. Lagen möts tre och tre. 1:an är direkt kvalificerad för vidare
tävlande, 3:an är utslagen. 2:an möter andra 2:or om vem som får tävla vidare. Därefter möts
man i en ny ”tregrupp” tills det endast återstår tre lag som möts i en final.
Fördelningen och lottningen framgår av Startordningen (Bil. 1)
Tävlingsordning
Startordning och indelning i tävlingsomgångar, se bilaga 1. Det förekommer en del ”hål” i
startordningen. De hålen är lag som har strukits. Istället för att skriva om hela startordningen
så låter vi det vara som det är. På så vis blir det fler lag som får tävla flera gånger.
Tävlingshall
Tävlingarna genomförs i Idrottshallen i Oskarström. Dessvärre har vi inte tillgång till någon
träningshall.
Utrymmena i omklädningsrummen är mycket begränsade. Det kommer att finnas tre
omklädningsrum för flickor (varav två med tillgång till dusch) och ett för pojkar.
Tävlingsjury
Tävlingsledare: Pea Sopo
Överdomare i respektive gren.
Domare
Domarna kommer från de deltagande föreningarna.
Domarmöte
Domarmöte genomförs fredag den 26 augusti kl. 19.30 i Idrottshallen.
Lördagen den 27 augusti och söndagen den 28 augusti kl. 07.30.
Bedömningsunderlag
För varje start behövs 4 bedömningsunderlag. Vid uppflyttning skall nya
bedömningsunderlag lämnas in. Kopiera gärna upp så många bedömningsunderlag som ni
kan tänkas behöva för hela tävlingen. Dock behöver man ej lämna in nya
bedömningsunderlag om man tävlar igen inom samma tävlingspass. Fredagen är ett
tävlingspass, lördagen är indelad i tre tävlingspass – förmiddag, eftermiddag och kväll – och
söndagden ör indelad i två pass – förmiddag och final.
Ledarsamling
15 minuter innan starten på tävlingspassen fredag kväll, lördag morgon och lördag lunch
genomförs en kort ledarsamling vid sekretariatet.
Redskap
Se PM 1.
Säkerhetspassning Tumbling och Trampett
Se Allmänna bestämmelser Trupp.
Höjdhoppet
Den individuella tävlingen Höjdhoppet genomförs på lördagskvällen. Anmälan till tävlingen
kostar 20:-/person. Anmälan sker på plats till informationscentralen. I höjdhoppet gäller det
att göra en frivolt över en ulltråd. Högst frivolt vinner. Priser till 1:an, 2:an och 3:an i tre olika
åldersklasser.
Sjukvård
Sjukvårdskunnig personal kommer att finnas till hands i hallen under både tävling och
förträning.
Musik
Alla CD-skivor lämnas till musikskötaren så snart som möjligt. OBS! DET SKA VARA EN
CD-SKIVA PER START OCH DET SKA VARA FÖRSTA SPÅRET PÅ CD:N. Flera lag kan
alltså inte samsas om en skiva. Har ni inte med er en skiva per start kommer
musikskötaren på egen hand att välja en melodi som ni får tävla till. Kom ihåg att ta
med reservskivor då det ibland kan vara besvärligt med brända CD-skivor.
Medaljer
Medaljer delas ut till ettan, tvåan och trean i varje klass i finalen.
Lycka till och välkommen
önskar
arrangörerna!
Bilagor: 1. Startordning och indelning i tävlingsomgångar