Herr Andrzej Bilinski, ägare till BATMAN Supersonic PKR.X-3934 tatuering
nummer:1204, skrev på sin ära att BATMAN Supersonic är inte pappa till kullen
”O” och inte heller ”I” Supersonic av herr Ivo Widziolek. Om det finns sådana
dokument då är det rent fusk.
Det finns intyg från DNA där DNA material av KING SIZE Pagawa, Klif Pagawa
och KRONOS Pagawa används samt DNA material av ovannämnda barns mamma
- VENUS Pagawa som var dotter av Batmans- Balantines sister.
Herr Andrzej Bilinski skrev detta hos notarius. Det är under regler som finns i
Polen.
Jag översätt brevet från polska språket. Några ord som liknar slovakiska då det gick
ganska bra. Det var skrivet därför på två breven ty ett var notarius bekräftelse och
andra var det som herr Bilinski sade. Men det räknas som ett och det samma
dokument. Det är inte polisanmälan.