Hossmo fiskevårdsområde Fiskekortspriser 2015 www.hossmofiske

Hossmo fiskevårdsområde Fiskekortspriser 2015
www.hossmofiske.se
Fiskekort säljes på Preem i Rinkabyholm.
Årskort fr.o.m premiärdagen till 30/9
Årskort enl. ovan inkl braxmete 1/10-30/11
800 kr
1 100 kr
Årskort - junior fr.o.m premiärdagen till 30/9
400 kr
Årskort enl ovan inkl braxmete 1/10-30/11
550 kr
Sista dag för årskortsförsäljning är 31/10
Braxtillägget måste lösas i samband med årskortet och kan inte lösas i
efterhand. Gäller från Spakenör och nedströms.
1-dagars laxkort
150 kr
Säljs fr.o.m 3:e måndagen efter premiären - 30/4 & under perioden 16/9 — 30/9
Metarkort - senior
1/5 - 15/9
300 kr
Metarkort - junior
1/5 - 15/9
125 kr
1-dagars metarkort
1/5 - 15/9
60 kr
2-dagars metarkort
1/5 - 15/9
80 kr
Junior t.o.m 17 år.
Preem i Rinkabyholm: 0480-47 08 50
Barn upp t.o.m. 12 år fiskar fritt i målsmans sällskap med gällande fiskekort.
HOSSMO FVOF