Bild 1

advertisement
PPM
har valt öppen källkod
- fördelar & nackdelar
Niclas Lundborg
Arkitekt/utvecklare
,
1
PPMs “tidiga” historia
•
•
•
•
,
Startade: 1998 som myndighet
Första ”insättning”: sommaren 2000
Första valet: hösten 2000
Första pensionsutbetalningen: 2001
2
PPMs filosofi
• Ge förutsättningar för bästa möjliga
premiepension:
− Kostnadseffektivitet
− Så hög tillgänglighet som möjligt
− Samarbeta – inte konkurrera med andra
aktörer på marknaden
,
3
PPM i siffror
•
•
•
•
,
5 800 000 ”kunder”
Förvaltat kapital: ca 280 000 000 000 kr.
Över 2 000 000 fondbyten/år
Mer än 475 000 pensionärer med
utbetalningar månadsvis
4
Systemen
En förenklad beskrivning
Sparare & pensionärer
Kanaler
Ärendehantering
Beräkningar
ppm.nu
talsvar
Elwis
Pluto
Banker
Försäkringskassan
,
Fondbolag
5
Hårdvara och OS
• Alla servrar är identiska
− Enhetlighet är billigt!
• OS: Red Hat Enterprise Linux
− För & nackdelar
• (Windows som plattform för externa
leverantörers system.)
,
6
Virtuellt? -Javisst!
•
PPM valde VMWare
•
Vad körs virtuellt?
− Alla utvecklingsmiljöer
− Alla testmiljöer
− Alla fullskaliga testmiljöer
− Några av de affärskritiska systemen
•
Vad körs inte virtuellt?
− Merparten av de tunga produktionssystemen
,
7
Virtuellt
- för och nackdelar
•
•
,
Vilka är vinsterna?
− Enklare administration
− Antal maskiner minskar
− El och kyla
Vilka är kostnaderna?
8
Pluto
•
PPMs ”hjärna”
•
Skrevs 1999
•
Utför alla beräkningar, transaktioner (sälj/köp) och utbetalningar
•
Höga krav
− Måste fungera 24/7
− Stor ”kundstock” innebär stora mängder information.
− Det måste alltid bli rätt!
,
•
Skrivet i Perl
•
Oracle-Databas
9
Pluto
• Varför Perl?
− Högnivåspråk
− Kort tid för implementation
− Stora mängder information i text-format
− Fungerar bra med Linux och Oracle
− Stort öppet källkodsbibliotek! (CPAN)
,
10
Pluto & CPAN
• Fördelar med öppen källkod
• PPM har bidragit med funktioner på CPAN
− Fördelar:
− Nackdelar
,
11
Pluto & CPAN
•
,
Nackdelar med öppen källkod
12
Elwis
• PPMs ärendehanterare
• Länk mellan Pluto och kanalerna utåt
• Höga krav
− Måste fungera 24/7
− Web- och telefontjänster kräver snabba
svarstider
• Skrevs 2003
• Skrivet i Java
• Oracle databas
,
13
Elwis och öppen källkod
• Byte från WebLogic till JBoss 2007
− Varför?
• Spara pengar!
• Nya applikationer på gång
• Flexibilitet
− Kostnader
− Besparingar
,
14
www.ppm.nu
• PPMs ansikte utåt
• 600 000 inloggningar / veckan
,
15
www.ppm.nu
och öppen källkod
• Ny plattform 2007
• Krav på kort utvecklingstid trots
omskrivning av hela webplattformen
• Spring, Struts, Hibernate
,
16
Sammanfattning
Frågor?
,
18
Download