CGI-S - Psykiatriregister

advertisement
CGI – sjukdomens svårighetsgrad
__________________________________________________________
Clinical Global Impression
Övergripande kliniskt intryck
Sjukdomens svårighetsgrad
Mot bakgrund av Din samlade kliniska erfarenhet av just denna patientpopulation,
hur svårt psykiskt sjuk är patienten för närvarande?
0 = Ej bedömt
1 = Normal, inte alls sjuk
2 = Gränsfall för psykisk sjukdom
3 = Lindrigt sjuk
4 = Måttligt sjuk
5 = Påtagligt sjuk
6 = Allvarligt sjuk
7 = Bland de mest extremt sjuka patienterna
Svensk version: 2010 Mats Adler, Mattias Agestam, Lars Bergman, Ullvi Båve, Sven Nordlund, Claes Norring,
Göran Rosenqvist
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards