Dagbok över biverkningar av Inlyta

Version 2/2013-10
tabletter
Dagbok över biverkningar av Inlyta
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra
det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till
Pfizer AB 191 90 Sollentuna
genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar i bipackssedeln.
Hur använder jag dagboken?
Du har fått denna dagbok av din läkare eller sjuksköterska för att
kunna följa hur du mår under din behandling för njurcancer. Denna
information kommer att kunna hjälpa din läkare att ge dig den dos
som är bäst för dig. Varje sida i dagboken är en behandlingsvecka och
din första behandlingsvecka heter således Behandlingsvecka 1. Nästa
vecka heter behandnlingsvecka 2 osv.
Behandlingsvecka 1
Datum
Tidpunkt
Om du under din behandling upplever någon form av biverkan, fyll
då i datum när det hände, vilken sorts biverkan du upplevde samt
svårighetsgraden av biverkan. Fyll i med egna ord hur du upplever
biverkan tex ok, mild, svår eller mycket svår.
Har du tex en biverkan vecka 1 som har blivit bättre under kommande
behandlingsvecka så gör gärna en notering även under dessa
veckor. Vid ditt återbesök hos läkaren ta med dig dagboken så kan ni
tillsammans diskutera hur din behandling fungerar.
Om du har fått en blodtrycksmätare av din läkare eller sjuksköterska så
kan ni varje vecka notera blodtrycket i rutan längst ned på varje sida.
Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel.
Mitt blodtryck
Biverkning
Svårighetsgrad
Behandlingsvecka 2
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Behandlingsvecka 3
Svårighetsgrad
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Svårighetsgrad
Behandlingsvecka 4
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Behandlingsvecka 5
Svårighetsgrad
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Svårighetsgrad
Behandlingsvecka 6
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Behandlingsvecka 7
Svårighetsgrad
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Svårighetsgrad
Behandlingsvecka 8
Datum
Tidpunkt
Mitt blodtryck
Biverkning
Svårighetsgrad
Egna anteckningar:
Egna anteckningar:
Egna anteckningar:
Egna anteckningar:
INL20140327PSE07