patientfall, patient med kolorektal cancer

Patientfall
- Patient med kolorektal cancer
Författare: Linnéa Bolander, Vildane Hyseni, Dennis Knutsson, Elin Mähl,
Kasper Nordlund & Lovisa Pupp
Kurs: SJSD22
Termin: 5
Patientfall
Våren 2017
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Nämnden för omvårdnadsutbildning
Box 157, 221 00 LUND
Namn: J’Marcus
Ålder: 63 år
Livssituation: Gift med Britt-Marie och har 3 gemensamma barn. Arbetar deltid på ett
kontorsjobb i Lomma.
Inläggningsorsak: Akuta buksmärtor och feber.
Anamnes: Patient med kolorektalcancer i ett palliativt skede. Behandlas även för högt
blodtryck.
Hereditet: Farfar led av Lynchs syndrom och dog i kolorektal cancer.
Medicinering: Enalapril 20mg, Movicol, Primperan 10mg, Oxycontin 10mg depottablett,
Oxynorm 20mg tablett.
Aktuellt: Patienten anländer till akutmottagningen med sin fru. Patienten har känt sig tröttare
och känner sig kraftigt försämrad. Idag upplevde patienten att han blev väldigt yr.. Han har
även haft kraftiga buksmärtor, blodig avföring med förändrad frekvens och haft en allmän
feberkänsla i kroppen. Frun har tyckt att han varit något frånvarande sista tiden och blek i
huden. Patienten är orolig över sin sjukdomssituation.
Diagnos: Kolorektalcancer
NEWS:
 Temp: 39,4
 SaO2: 96
 HF: 122
 AF: 24
 BT: 157/92
 Medvetandegrad: RLS 2
L-ABCDE:
 L - Livsfarligt läge - Nej
 A - (Luftvägar) - andas fritt utan hinder för luftvägar
 B- (Andning) - snabbandad, normal saturation, ingen syrgas.
 C- (Cirkulation) - Hög hjärtfrekvens
 D- (Medvetande) - något medvetandesänkt, svarar på tilltal, RLS 2
 E- (Helkroppsundersökning) - blek hudkostym, förhöjd temperatur