Hur många procent utav kvinnorna bär kjol?

advertisement
PROCENT 1
Hur många procent utav männen bär slips?
Hur många procent är kvinnor på den här bilden?
Hur många procent utav kvinnorna bär kjol?
Hur många procent utav burkarna innehåller gul färg?
Om dessa burkar skulle motsvara 30% av en lådas
innehåll, hur många burkar finns det sammanlagt i
lådan?
Om dessa hästar utgör 20% av hela flocken, hur många
hästar finns det totalt då?
Skriv antalet chokladbitar som en summa av primtal.
Du ska del upp den här ”chokladpyramiden” mellan dig
och 6 vänner. Hur många får var och en?
Pariserhjulet i London är 135 m i verkligheten.
Hur många procent mindre är den här på bilden jämfört
med verkligheten?
Mät på skärmen…
Förra året kostade den här glassen 20 kr. I år har de höjt
priset med 4 %. Vad kostar glassen? Avrunda till rätt
belopp!
Köp 8 kulor, få 1 på köpet! Hur mycket
rabatt motsvarar det?
Om man vill att de röda bilarna ska utgöra 50% av alla
bilarna på bilden, hur många ska man lägga till då?
Jordens radie runt ekvatorn är ca 6738 km. Jupiters är
ca 71 500 km. Hur många procent längre radie har
Jupiter jämfört med Jorden?
Räkna ut Jordens samt Jupiters omkrets. Hur många
procent längre omkrets har Jupiter jämfört med
Jorden?
Download