kritik
arkitektur böcker utställningar
redaktör: salka hallström bornold skribenter: ylva frid, daniel golling, rasmus graakjær,
salka hallström bornold
SkräddarSydd paSSform
korSETTfaBrIkEN
Den som fortfarande tror att ett verkligt
framgångsrikt företag kräver en vd i mörk
kostym med tillhörande tjänsterum riskerar
att hamna i bakvattnet. De tävlingsvinster
och framgångar som Okidoki haft de
senaste åren är ett bevis för att arkitekten
som ensamt geni på allvar utmanas av
kreativt och inkluderande lagarbete utan
traditionella hierarkier.
För att kunna fortsätta sin snabba expansion flyttade kontoret nyligen in i den före
detta Korsettfabriken i centrala Göteborg,
vilket också gav möjligheten att skräddarsy
sina egna lokaler.
Hjärtat i det stora rummet är ett väl tilltaget arbetsbord, där alla medarbetarna
ryms och där idéer fångas upp i den kollektiva intelligens som uppstår när små
samtal ständigt förs om projekt och idéer.
Bordet kompletteras av mötesrum, lounge
med soffor och telefonrum – ett upplägg
som känns igen från de flesta så kallade
flexibla kontorsmiljöer. Det som gör det här
projektet unikt är den scen för diskussioner
om stadsbyggnad och arkitektur som också
integrerats. Dagtid fungerar den som en
mellanzon mellan arbetsplats och mötesrum, och kvällstid ger den en bit offentligt
utrymme till staden.
För inredning och möbler fanns inget uttalat koncept. I stället uttrycks en stark
övertygelse om en kreativ arkitekt, som
ritar själv, och inte bara sätter ihop lämpliga buketter av marknadens möbel- och
designobjekt. Sammantaget ger de specialritade plywoodmöblerna och arbetsplatsens
organisation en hoppfull bild av framtidens
kontor, där arkitekten tar tillbaka initiativet
från tillverkningsindustrin, och vinner
mark genom sina kreativa processer.
Arkitekt: Okidoki
Adress: kastellgatan 1, Göteborg
YtA: 2 700 kvm
FärdiGställt: Oktober 2013
Ylva Frid
FORM 2 | 2014
107