Alltför mycket mycket i kursplanen har karbonpapper från LEV100

advertisement
LITTERATURLISTA LEV100
Gäller fr o m ht 09
LEV 100, Estetisk verksamhet 1, Grundkurs,
30 högskolepoäng
_____________________________________________________
Obligatorisk litteratur
Delkurs 2: Skolan och de musikaliska uttrycksformerna:
Musik och Samhälle
Kjellberg, Erik (redaktör) (2007). Natur & Kulturs musikhistoria
upplaga 2. Natur & Kultur. 1108 s.
Delkurs 3: Personligt spår:
Musikdramatik
Rumjantsev, Pavel (1993). Stanislavskij repeterar Rigoletto. Bo Ejeby
Förlag. 224 s.
Musikteknik
Asplind, Björn & Nilsson, Per Anders (2001). Ljudlära.
Kompendium 105 s.
Rytmik och dans
Blom, Lynne Anne & Chaplin, L. Tarin (1988). The
Moment of Movement. Dance Books Ltd eller
Hallström, Lennart (1998). Afrikanska trumrytmer. Kil L. Hallström.
166 s + lyssningsexempel eller
Hallström, Lennart (2006). Lär dig spela Djembe. Lutfisken AB. 56 s +
lyssningsexempel eller
Sidan 1 av 2 Uppdaterad 2009-09-29
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL)
KURSPLAN LEV100
Gäller fr.o.m. ht 09
Hjort, Madeleine (redaktör) (1993). Dans i världen. Carlsson
Bokförlag eller
Wirhed, Rolf (1982). Anatomi och rörelselära inom idrotten. Samspråk
Förlags AB.
Dessutom kompendier, lyssningsexempel samt viss ytterligare litteratur i
samråd mellan lärare och student.
Referenslitteratur
Delkurs 1: Huvudämnet:
Huvudinstrument, ensemble/PRIK
The Real Vocal Book. Milwaukee: Hal Leonard
Corporation
Andra liknande ”Fake”-böcker om jazz, rock, latin etc.
Delkurs 2: Skolan och de musikaliska uttrycksformerna:
Klassmetodik
Hellström, Patrik & Sondell, Samuel (2007). Läromedel i
musik? Det har vi inte märkt! Umeå Universitet.
Skolverket (2000). Estetiska programmet. 146 s.
Skolverkets hemsida. Remissförslag till ny kursplan för
musik i grundskolan 2011.
Instrumentalmetodik
Schenck, Robert (2000). Spelrum. Bo Ejeby Förlag. 270 s.
Sidan 2 av 2 Uppdaterad 2009-09-29
Download