Sociala medier- för dig som vill synas på webben

advertisement
Sociala medier- för dig som vill synas på webben (kurspaket) SOMED 250 poäng
Blogg, Twitter, Facebook – de virtuella mötesplatserna blir allt fler och allt mer
betydelsefulla för många människor.
Den här utbildningen vänder sig till dig som
 är intresserad av kommunikation och vill lära dig att kommunicera via ny
teknik
 är nyfiken på hur människor möts virtuellt
 vill veta vad sociala medier egentligen är och vilket mervärde det ger
Kanske är du företagare och vill veta vilken affärsnytta man kan ha av sociala
medier?
Utbildningen tar sin utgångspunkt i vilka sociala medieverktyg som finns och
hur man på ett effektivt och framgångsrikt sätt använder sig av dem för att
- öka sina omvärldskunskaper
- skapa nätverk,
- utveckla, upprätthålla och effektivisera relationer,
- starta grupper och skapa opinion,
- marknadsföra produkter och tjänster (affärsnytta)
Utbildningen behandlar bland annat
 vilka som är aktiva på webben och i sociala medier och varför
 hur människors hälsa och livskvalitet, arbete och fritid, konsumtion
och köpvanor påverkas av sociala medier
 vilken affärsnytta man kan ha av sociala medier
 hur det går till att driva företag på webben (e-handel)
 lagstiftning och säkerhet på webben ur ett konsumentperspektiv
Utbildningen genomförs på deltid under en till två terminer och består av tre
delkurser, varav en är fördjupningskurs.
Delkurs 1: Introduktionskurs till kunskapsområdet sociala medier, 50 p
Delkurs 2: Sociala mediers funktion och betydelse, 100 p
Delkurs 3: Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, 100 p
I kursen träffar du din studiegrupp i skolans lokaler på Lindholmen. Du kommer
också att arbeta med lärplattformen Fugo där du kommunicerar med dina
kurskamrater och din lärare, får handledning, lämnar in uppgifter, får
information mm.
Du får hjälp med att lära dig plattformen av din lärare och av support på
Folkuniversitetet. Om du behöver får du också grundläggande kunskaper i
Internet, ordbehandling och e-post.
Lärarledda lektioner varvas med självstudier – hemma och i skolans studiehall –
och handledning av lärare – i skolans lokaler eller via lärplattformen –
individuellt och i mindre grupper.
Du söker via Vuxenutbildningen som vanligt.
Download