Engelska grundläggande, delkurs 4, klassrum, kväll

advertisement
Engelska grundläggande, delkurs 4, klassrum, kväll
Anmälningskod
GRNENG2-KK
Beskrivning
Engelska, grundläggande klassrum dag. Delkurs 4 av 4.
Grundläggande engelska delas upp i 4 delkurser (150p på första delkursen och 3
delkurser på 100p vardera). Den här kursen är delkurs 4:4. Du kan efter antagning bli
omplacerad till högre delkurs på skolan beroende på dina förkunskaper.
Det Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som
kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att
ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och
arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade
möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.
Förkunskaper
Delkurs 3 eller motsvarande
Innehåll
kurspaket
Skolform
Grundläggande utbildning
Ämnesområde
Språk
Kurskod
GRNENG2
Poäng
100
Studieform
Klassrum, kväll
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
Download