resursgrupps-act, integrerad psykiatri

advertisement
RESURSGRUPPS-ACT,
INTEGRERAD PSYKIATRI
MÅLGRUPP
Utbildningen i Resursgrupps-ACT vänder
sig till dig som vill arbeta som Case
Manager inom landstingets psykiatriska
enheter, kommunal socialpsykiatri,
socialtjänst eller beroendeverksamheter.
INNEHÅLL
Delkurs 1: Uppdraget och förståelse av
samverkan, delaktighet och tillgänglighet
• Uppdrag enligt HSL, SoL och LSS
• Analys utifrån diagnos/symtomatologi,
beteendeanalys samt psykiska funktionsnedsättningar
• Förståelse för evidensbaserad metodik
Delkurs 2: Arbete med brukare enligt
modellen Integrerad psykiatri
• Resursgruppsarbete, att arbeta som
case manager och att leda resursgrupp
• Problemanalys, problemlösning
• Kommunikation, återfallsprevention
med flera interventioner inom
integrerad psykiatri
•Handledning
Delkurs 3: Kommunikation, delaktighet
och motivation, att hantera symptom i
vardagen, färdighetsträning
• Samtalsmetodik, aktivt lyssnande samt
introduktion till motiverande samtal
• Konceptualisering samt
symptomhantering
• Förstämningssyndrom och ångest,
beteendeaktivering
• Psykos/schizofreni, ESL-pedagogik
• Neuropsykiatrisk problematik och
aktuella förhållningssätt
Delkurs 4: Handledning
• Arbete med brukare utifrån eAboken
under handledning i grupper om
5-7 deltagare
GENOMFÖRANDE
Utbildningen baseras på föreläsningar
och grupparbeten. Det ingår även hand-
ledning där du får arbeta med aktuella
fall inom din egen verksamhet. Målet för
utbildningen är att kursdeltagarna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter samt
utveckla ett fungerande förhållningssätt till
funktionen som Case Manager. I förlängningen är målet att hjälpa de personer du
möter att reflektera kring sin livssituation,
få möjligheter och färdigheter att förändra
den och genom detta höja sin livskvalitet
och självständighet.
Kursen examineras genom skriftlig
examination, godkänt deltagande i
handledning, seminarier samt videoinspelat rollspel.
Kursen ges på Karlstads universitet
höstterminen 2016 till vårterminen 2017
med tre närträffar per termin. Utöver
fysiska träffar tillkommer gruppdiskussioner i AdobeConnect. Samtliga
tillfällen är obligatoriska.
TRÄFFAR PÅ
KARLSTADS UNIVERSITET
HÖSTTERMINEN 2016
Onsdag 7 september 10.00-17.00
Torsdag 8 september 08.30-15.00
Torsdag 27 oktober 10.00-17.00
Onsdag 14 december 10.00-17.00
Torsdag 15 december 08.30-15.00
Datum för övriga träffar kommer att
beslutas i samråd med deltagarna
ÖVRIGT
I utbildningen använder vi webbkonferensverktyget Adobe Connect. För
att använda Adobe Connect krävs ett
headset med usb-anslutning samt en
fast internetuppkoppling. Det krävs
också en webkamera.
Det kan även vara bra att du stämmer
av med din it-avdelning så att inte er
organisations brandväggar ställer till
problem. Om detta inte går att lösa kan
du behöva använda din privata dator.
KONTAKT
Kursansvarig
Mats Borell
[email protected]
Utbildningshandläggare
Anna Nilsson
(Anmälningsfrågor)
054-700 1300
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
[email protected]
054-700 2359
KURSKOSTNAD
Kurskostnaden är 22 600 SEK exkl.
moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i priset.
Utöver kurskostnaden tillkommer kostnad
för litteratur, resor och eventuell logi.
Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för
få deltagare och kontaktar er omgående.
Kursen behöver minst 15 deltagare för att
kunna starta. Kurskostnaden faktureras i
samband med kursstart.
Sista ansökningsdag
17 augusti 2016
Download