Ekonomisk historia I

advertisement
Kurslitteraturlistan – Ekonomisk historia, VT 2017
Ekonomisk historia I
Delkursens namn
Antal
deltagare
120
Startdatum
Böcker som ska läsas
160118
Baten, Jeorg (2016), A History of the Global Economy: 1500 to the present”,
Cambridge: Cambridge University Press
Söderberg, Johan (2007), Vår världs ekonomiska historia, Stockholm: SNS Förlag.
120
160201
Hedenborg, Susanna & Morell, Mats (red). (2006), Sverige – en social och
ekonomisk historia, Lund: Studentlitteratur.
120
160218
Schön, Lennart (2010) Vår världs ekonomiska historia del 2. Den industriella tiden,
Stockholm: SNS förlag.
Delkurs 4. Arbete och
försörjning i ett globalt
perspektiv
120
160302
Jesper Roine, Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. Volante
förlag, 2:a upplagan 2015
Lars Magnusson, Håller den svenska modellen? Arbete och välfärd i en
globaliserad värld, 2:a upplagan 2013
Delkurs 5. Tankar om
ekonomin
120
160321
Braudel, Fernand, Kapitalismens dynamik, 1988
Kragh, Martin, De ekonomiska idéernas historia, 2012
Stiglitz, Joseph, Globaliseringen och dess kritiker, 2003
Wallerstein, Immanuel Världssystemanalysen. En introduktion.2004
Delkurs 1. Perspektiv
på världsekonomins
utveckling del 1
Delkurs 2. Sveriges
ekonomiska historia
Delkurs 3. Perspektiv
på världsekonomins
utveckling del 2
1
20
160502
Delkurs 6. Valbara
kurser
Pigor då och nu
20
160502
20
160502
Företagande och
finansiella krascher –
näringslivets historia
Kamp, motstånd och
ekonomisk omvandling
Parreñas, Rhacel Salazar (2001), Servants of Globalization, Women, Migration and
Domestic Work, Stanford University Press.
Simonton, Deborah (2007), A History of European Women’s Work 1700 to the
Present, Routledge.
Pamela Sharpe (ed), Women, Gender and Labour Migration. Historical and Global
Perspectives (2002), (Elektronisk resurs SUB, i urval).
Akerlof, George A. & Shiller, Robert J. (2009), Animal spirits: how human
psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism.
Princeton: Princeton University Press, cop.
Glete, Jan (1994), Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det
mogna industrisamhället 1920-1990, Stockholm: Studieförb. Näringsliv och
samhälle.
Kindleberger, Charles P (1999), Manier, panik och krascher, Lysekil: Pontes. [Alt
Kindleberger, Charles P (2005), Manias, Panics, and Crashes: a History of
Financial Crises, New York: Wiley; finns utgiven i flera upplagor].
De los Reyes, Paulina, (red.), Postkolonial feminism. 1, Stockholm: Tankekraft.
Scott, James C. (1987), Weapons of the Weak. Everyday Forms of Resistance, New
Haven: Yale University Press.
Silver, Beverly (2003), Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization
since 1870, Cambridge: Cambridge University Press.
Bortom kravallerna: Konflikt, tillhörighet och representation i Husby (Stockholmia
förlag, 2016)
2
Download