Litteraturlista Litteraturlista FPRA21

advertisement
Filosofiska institutionen
LITTERATURLISTA HT2012: FPRA21
Praktisk filosofi, fortsättningskurs, 30hp
Godkänd av Filosofiska institutionens styrelse 2012-05-??
Delkurs 1 Fördjupad moralfilosofi
Hare, Richard: Moral Thinking. Oxford: Clarendon Press, 1981. Svenska
utgåvan Moraliskt tänkande, ca 164:Fisher, Andrew: Metaethics: An Introduction. Förlag och år o Ca pris
Delkurs 2 Modern samhällsfilosofi
Robert E. Goodin och Philip Pettit (eds.) Contemporary Political
Philosophy. An Anthology Oxford: Blackwell, 2005. Ca 309:-
Delkurs 3 Moralfilosofins klassiker
Hume, David: A Treatise of Human Nature. (Book II:3 & Book III), red. L. A.
Selby-‐ Bigge och P. H. Nidditch. Oxford University Press, 1978. Ca 219:Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik. Göteborg:
Daidalos, 1997. Ca 81:Delkurs 4 Uppsats Litteratur väljs i samråd med handledare.
Delkurs 5 Valfri kurs
Artiklar kan tillkomma.
Filosofiska institutionen, Kungshuset Lundagård, 222 22 Lund Telefon 046-2227590, 046-222 00 00 E-post [email protected]
Webbadress www.fil.lu.se
Download