LITTERATURLISTA, HT2014: FPRA12, Praktisk filosofi

advertisement
Filosofiska institutionen
LITTERATURLISTA, HT2014:
FPRA12, Praktisk filosofi: grundkurs, 30hp.
Fastställd av Filosofiska institutionens styrelse 2014-06-18
Delkurs 1 Introduktion och moralfilosofins historia
Cooper, David (1998): Ethics: The Classic Readings. Blackwell Publishers. ISBN
0631206337. (296 s.). Ca 263:Norman, Richard (1998): The Moral Philosophers, 2 uppl. Oxford University Press. ISBN
0198752164 (240 s.) Ca 267:Delkurs 2 Kritiskt tänkande i värdefrågor och tillämpad etik
Hughes, William; Lavery, Jonathan; Doran, Katheryn (2008). Critical Thinking, 4e-6e
uppl. Peterborough, Ont.: Broadview Press, ISBN-10: 1551111632, (467 s.) OBS!
Tidigare upplagor är inte aktuella.
Singer, Peter (2002): Praktisk etik. 2a uppl. Stockholm: Thales. ISBN10: 9172350202 (333
s.) Ca 180 :- Originalets titel (1993): Practical Ethics, Cambridge University Press.
Delkurs 3 Moralfilosofi
Bergström, Lars (2004): Grundbok i värdeteori, 2 uppl. Tidigare upplaga går också bra.
Stockholm: Thales. ISBN 9172350458 (130 s.) Ca 130:Rachels, James (2008): Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi. Studentlitteratur, (ISBN
9144050275) Ca 230:- (237 s.) Originalets titel: (2002): Elements of Moral Philosophy,4
uppl. McGraw-Hill. ISBN 0071107282. Ca 300:Delkurs 4 Samhällsfilosofi
Halldenius, Lena (2011): Liberalism. Bokbox förlag
Wolff, Jonathan (2006): An Introduction to Political Philosophy. Oxford University Press,
New revised edition. ISBN 019929609X (240 s.). Upplagan från 1996 går också bra att
använda. Ca 215:Delkurs 5 Religionsfilosofi och estetik
Hume, David (1992): Om religion. Nora: Nya Doxa. ISBN 9188248062 (248 s.)
Boken är slut på förlaget, men kopia finns att köpa på expeditionen, med tillstånd från
förlaget. 200 kr.
Dickie, George (1997): Introduction to Aesthetics - An Analytic Approach. Oxford
University Press. ISBN 0195113047. (208 s.). Ca 270:-
För samtliga delkurser gäller att enstaka artiklar som är fritt tillgängliga kan tillkomma
enligt lärares anvisningar.
Filosofiska institutionen, Kungshuset Lundagård, 222 22 Lund Telefon 046-2227590, 046-222 00 00 E-post [email protected]
Webbadress www.fil.lu.se
Download