RHI B08 Litteraturlista Litteraturlista för RHI B08 Religionshistoria

advertisement
RHI B08 Litteraturlista
Humaniora och teologi
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Litteraturlista för RHI B08 Religionshistoria: Religionerna och texterna –
tradition och tolkning, 7,5 hp, VT 2015
fastställd av institutionsstyrelsen 2013-11-20
och på prefektens uppdrag bekräftad av studierektor 2014-12-10
Bhagavad-Gita: Vishet och Yoga (2008). Översatt av Martin Gansten. Nora: Nya Doxa.
ISBN: 9789157805072 (i urval om ca 100 s.).
Experiencing Scripture in World Religions (2013). Harold G. Coward (red.). Oregon:
Wipf and Stock Publ. ISBN: 978-1-62564-029-1. (178 s.)
Koranens budskap (1998). Koranen i översättning av Mohammed Knut Bernström.
Stockholm: Proprius. ISBN: 978-91-7118-899-1. Finns även på internet:
http://www.koranensbudskap.se/ (i urval)
Zetterholm, Karin Hedner (2008). Inte i himlen! Text, tolkning och tillämpning i judisk
tradition. Lund: Arcus förlag. ISBN: 978-91-88552-76-1 (s. 13-106).
Kompendium med artiklar och källtexter i urval (ca 350 s.).
Download