Lunds universitet - Filosofiska institutionen

advertisement
Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Idé- och lärdomshistoria
ILHA12, fortsättningskurs (30 hp)
LITTERATURLISTA- Delkurs 1 (7,5 hp)
I kompendiet:
Ihde, Don. Experimental Phenomenology. State University of New York, 1986; Chapter
Four, Illusions and Multi-stable phenomena. A Phenomenological Deconstruction; ISBN:
0887061982, 14 s. *
Benktsson, Benkt-Erik. Varat och Tiden. Introduktion till Martin Heideggers tänkande.
Kapitel 3: ”Beslutsamhet och döden.” Liber Förlag 1983; ISBN: 9138600560, 12 s. *
Von Wright, Georg Henrik. Logik, filosofi, språk. Strömmingar och gestalter i modern filosofi.
Nya Doxa 1993; ISBN10: 9188248216; 15 s. *
Freud, Sigmund. Vi vantrivs i kulturen. Bokförlaget Röda Rummet. Stockholm 1995. Kapitel
3, ISBN: 9173621013, 14 s. *
Marcuse, Herbert. Den endimensionella människan. Studier i det avancerade
industrisamhällets ideologi. Bokförlaget Aldus/Bonniers. Stockholm, 1968; ISBN: saknas.
12 s. *
de Beauvoir, Simone, Det andra könet. Pan Pocket, 1995. ”Inledningen”, ISBN: 9172630515,
15 s. *
Böcker:
Gay, Peter (2003) Weimarkulturen 1918-1933, Nora: Nya Doxa. ISBN: 9157804311, 224 s.
Lübcke, Poul (Redaktör). Vår tids filosofi . Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En
uppslagsbok. Del 1 Engagemang och förståelse –tysk och fransk filosofi. Forum, 1995. ISBN:
91-37-10069-6, 192 s. samt utdrag ur Del 2 Vetenskap och språk –anglosaxisk filosofi. ISBN:
91-37-10071-8, 90 s. Total 192 s. (Separata utdrag av boken köpes på expeditionen).
(* = i Kompendium)
Summa: 702 s.
Download