Litteraturlista - Filosofiska institutionen

advertisement
Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Idé- och lärdomshistoria
ILHA02, fortsättningskurs (30 hp)
Delkurs 2 (7,5 hp)
LITTERATURLISTA
I kompendiet:
Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. The University of Michigan Press, 1994;
ISBN: 9780472065219; 15 s.
Best, Steven, & Kellner, Douglas. Postmodern Theory: Critical Interrogations. The
Guilford Press, 1991; 9780890624182; 13 s.
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge,
2006; ISBN: 9780415389556; 12 s.
Derrida, Jacques. Of Grammatology. The Johns Hopkins University Press, 1976; ISBN:
9780801858307; 14 s.
Descombes, Vincent, Modern fransk filosofi; Introduktion och Kapitel I. Röda bokförlaget,
1987; ”Introduktion, Filosofi i Frankrike” samt ”Kapitel 1 Humaniseringen av intet”; ISBN:
918525827X; 15 s.
Foucault, Michel. Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Arkiv moderna klassiker, 1974.
Utdrag från ”De dömdas kropp”, ISBN: 9179241697; 15 s.
Hassan, Ihab. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. The
University of Wisconsin Press, 1982; ISBN: 9780299091248; 13 s.
Jameson, Fredric. The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998.
Verso, 2009; ISBN: 9781844673490; 11 s.
Rajan, Tilottama. Deconstruction and Remainders of Phenomenology: Sartre, Derrida,
Foucault, Baudrillard. Stanford University Press, 2002; ISBN: 9780804745024; 12 s.
Elektroniska texter:
Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University
Press, 1998; ISBN 9780804732185; 13 s.
http://www.opa-a2a.org/dissensus/wpcontent/uploads/2008/03/agamben_giorgio_homo_sacer.pdf
Badiou, Alain. Logics of Worlds: Being and Event, 2. Continuum, 2009; ISBN
9780826494702; 10 s.
http://www.sok.bz/web/media/video/LogicsWorldsBadiou.pdf
Braidotti, Rosi. ”Posthuman, All Too Human: Towards a New Process Ontology”,
Theory, Culture & Society 23:7–8 (2006), s. 197–208; 12 s.
http://www.sfu.ca/~decaste/OISE/page2/files/posthumanBraidotti.pdf
Haraway, Donna J.; ”A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in
the Late Twentieth Century”; http://www.egs.edu/faculty/donna-haraway/articles/donnaharaway-a-cyborg-manifesto/; 32 s.
Harman, Graham. The Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics. re:press, 2009;
ISBN: 9780980544060; 12 s.
http://www.re-press.org/book-files/OA_Version_780980544060_Prince_of_Networks.pdf
Deleuze and the Anthropology of Becoming by João Biehl and Peter Locke. The Wenner-Gren
Foundation for Anthropological Research. DOI: 10.1086/651466
Current Anthropology; Volume 51, Number 3, June 2010.
http://joaobiehl.net/wp-content/uploads/2009/07/Biehl_and_Locke_2010.pdf
Spivak, Gayatri Chakravorty. ”Can the Subaltern Speak?” [1988], i Patrick Williams & Laura
Chrisman (red.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader,
Harvester/Wheatsheaf, 1994; ISBN: 9780231100212; 12 s.
http://www.uky.edu/~tmute2/geography_methods/readingPDFs/spivak.pdf
Böcker:
Bengtsson, Jan. Sammanflätningar. Fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty.
Daidalos 2001; ISBN: 9171731520; 144 s.
Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin, & Lee, Francis. Posthumanistiska nyckeltexter.
Studentlitteratur, 2012; ISBN: 9789144057477; 233 s.
Lykke, Nina. Genusforskningen-en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. Liber,
2009. ISBN: 978-91-47-09374-8; 256 s.
+
Lübcke, Poul (redaktör). Vår tids filosofi . Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En
uppslagsbok. Del 1 Engagemang och förståelse – tysk och fransk filosofi. Forum, 1995.
ISBN: 9137100696, 192 s. samt utdrag ur Del 2 Vetenskap och språk – anglosaxisk filosofi.
ISBN: 9137100718, 90 s. Total 90 s. (*Separata utdrag; köpes på expeditionen).
Kjørup, Søren 2009. Manniskovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras
vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 9144054122; ISBN13: 9789144054124;
308 s.
Download