Rekommenderad litteratur för Tema Reproduktion

Rekommenderad kurslitteratur samt
referenslitteratur för Tema Reproduktion Termin 9
på läkarprogrammet, Vt 2015
Kurslitteraturen för T9 bygger vidare på innehållet i litteraturen på stadium I och
II samt från termin 7 och 8 på stadium III (fullständiga listor för dessa stadier
återfinns på respektive termins blackboard).
Litteratur från litteraturlistan på T6 som gäller för T9
Rekommenderad litteratur

Gynekologi
Studentlitteratur 2010
PO Jansson ed
ISBN:10 9144047932

Obstetrik
Studentlitteratur 2008
H Hagberg
ed
ISBN 10 9144007310
Fördjupningslitteratur

Clinical Obstetrics and Gynaecology ,
Elsevier/Saunders 2014
B Magowan ed
ISBN: 9780702054082

Williams Gynecology
McGraw-Hill company 2012
B Hoffman, J Schorge J ed
ISBN 978-0-07-171672
Ny litteratur för T9
Rekommenderad litteratur

Problemorienterad gynekologi och obstetrik
Liber 2014
M Bixo ed
ISBN 978-91-47-11725-3

Antikonception –Behandlingsrekommendation, läkemedelsverket 2014
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-ochsjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Antikonception_bakgrundsdokumentation.pdf

Nationellt vårdprogram för bröstcancer, 2014, Regionala cancercentra i samverkan, RCC.
http://www.cancercentrum.se/sv/uppsalaorebro/vardprocesser/Brostcancer/

Roy R, Chun J, Powell SN. BRCA1 and BRCA2: different roles in a common pathway of genome
protection.Nat Rev Cancer. 2011 Dec 23;12(1):68-78. doi: 10.1038/nrc3181. (PDF-format bifogas
separat)

Powell SN, Kachnic LA Roles of BRCA1 and BRCA2 in homologous recombination, DNA replication
fidelity and the cellular response to ionizing radiation. Oncogene. 2003 Sep 1;22(37):5784-91.
(http://www.nature.com/onc/journal/v22/n37/pdf/1206678a.pdf)
Fördjupningslitteratur
 Sexuellt överförbara bakteriella infektioner- behandlingsrekommendation Läkemedelsverket 2015
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-ochsjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_
bakgrundsdokumentation_webb.pdf

Urogynekologi
Studentlitteratur 2010
D. Altman ed
ISBN 978-91-44-05450-6

Gynekologisk onkologi
Studentlitteratur 2013
B. Sorbe ed
ISBN978-91-44-06783-4