Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

PRESSINFORMATION 2013-02-28
SID 1(1)
Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete
Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt
arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63.
Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, [email protected] förser dig
gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på
www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.
BERGMAN, S – BLOMQVIST, C
Uppskattande samtalskonst
Den här boken inbjuder läsaren att reflektera över samtalets möjligheter och att pröva
nya idéer. Teorier om samtal och målande exempel blandas med lätt hand till en inspire­
rande utmaning till alla som i sina professionella roller använder samtalet för att hand­
leda andra.
Tredje upplagan
ISBN 9789144083490
www.studentlitteratur.se/34003
GUVÅ, G – HYLANDER, I
Psykologisk fallkonsultation
Psykologisk fallkonsultation utgår från ett perspektiv som betonar sambandet mellan
individ, grupp och organisationsnivå. Boken ger konkreta beskrivningar av metodens
innehåll och process samt tillämpning inom många olika verksamhetsområden. Även
likheter och skillnader med andra interprofessionella hjälpprocesser beskrivs.
ISBN 9789144077055
www.studentlitteratur.se/35864
MARTELL, CHRISTOPHER R. M.FL.
Beteendeaktivering vid depression
”Man kan ändra hur man mår genom att ändra hur man gör!” Detta är en av grundprin­
ciperna i Beteendeaktivering vid d
­ epression. Boken ger en översikt över teori, praktik och
vetenskaplig forskning om beteendeaktivering vid depression, och innehåller även fall­
exempel och behandlingsuppläggning.
Översättare: Carin Dedijer
ISBN 9789144071022
www.studentlitteratur.se/34242
TYRER, PETER
Nidoterapi
Nidoterapi är ett nytt begrepp inom psykiatrin. I åratal har vi antagit att om vi bara är
tillräckligt mänskliga, beslutsamma och vetenskapliga så kan vi bota eller avhjälpa alla
funktionsnedsättningar som kan följa en psykisk sjukdom. Nidoterapi vänder sig till alla
yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer med långvariga psykiska problem,
alltifrån studenter inom vård- och omsorgsyrken till personal inom socialtjänst och arbets­
förmedling.
Översättare: Thomas Andersson
ISBN 9789144075877
www.studentlitteratur.se/35784
Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning
omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och
gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läro­
medel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt,
omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.
Studentlitteratur AB
Box 141SE-221 00 Lund, Sweden
SE-221 00 Lund, Sweden
Visiting address: Åkergränden 1
Telefon +46 46 31 20 00
Fax +46 46 30 53 38
www.studentlitteratur.se
E-mail: [email protected]
VAT Reg. No.: SE556335613701
F-skattesedel: 556335-6137
Registered Office:
Studentlitteratur AB, Lund, Sweden
Bankgiro: 171-7701
Postgiro: 53 97 58-3
Please direct any payments directly
to Svenska Handelsbanken Sweden
S.W.I.F.T: HANDSESS for credit to our
account no. SE860000000000370330102