Litteraturlista - Lunds universitet

advertisement
1(2)
LUNDS UNIVERSITET
SOL/tyska
LITTERATURLISTA TYS A01
Litteraturlista för TYSA01, TYSKA GRUNDKURS, 1-30 hp, reviderad av
Sektionstyrelsen för Sektion 5 2015-02-27
Delkurs 1: Grammatik med textstudium (7,5 hp)
Alfred Andersch, Sansibar oder der letzte Grund, ZC Diogenes, ISBN: 3-257-20055-2
Doris Dörrie, Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug, Diogenes Verlag AG, Zürich,
ISBN: 3-257-21796
Elke Heidenreich/Michael Sowa, ERIKA oder Der verborgene Sinn des Lebens, Sanssouci
im Carl Hanser Verlag, München u. Wien (2002), ISBN: 3-499-23513-7
Klingeman-Magnusson-Didon, Den tyska grammatiken, Bonniers, ISBN: 9789152327180
Klingeman-Magnusson-Didon-Dornbusch, Den Tyska Grammatiken. Övningsbok, Bonniers,
ISBN: 91-622-0896-9
Klingeman-Magnusson-Didon-Dornbusch, Bonniers Tyska Grammatik. Övningsbok.
Elevfacit, Bonniers, ISBN: 9789162232122
M. Nystrand, K Rossenbeck. Praktisk tyska – en resonerande grammatik med övningar.
Studentlitteratur 2010, ISBN: 978–91–44-04629-7
Övningsmaterial av olika slag i samband med undervisningen
Delkurs 2: Realia (7,5 hp)
T. Marten/F J Sauer. Länderkunde. Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein
im Queerschnitt. Inform Verlag, Berlin 2010 (säljes på instutionen)
Karin König, Ich fühl mich so fifty-fifty, dtv pocket 78020 (c 1991)
Tidningsartiklar och annat material
2(2)
Delkurs 3: Syntax och översättning (7,5 hp)
M. Nystrand, K Rossenbeck. Praktisk tyska – en resonerande grammatik med övningar.
Studentlitteratur 2010, ISBN: 978–91–44-04629-7
M Brandt, B-M Ek, Webbövningar i tysk syntax. Studentlitteratur 2003
Klingeman-Magnusson-Didon, Den tyska grammatiken, Bonniers, ISBN: 9789152327180
Klingeman-Magnusson-Didon-Dornbusch, Den Tyska Grammatiken. Övningsbok, Bonniers,
ISBN:
91-622-0896-9
Klingeman-Magnusson-Didon-Dornbusch, Bonniers Tyska Grammatik. Övningsbok.
Elevfacit, Bonniers, ISBN: 9789162232122
Övningsmaterial
Delkurs 4: Modern skönlitteratur och muntlig färdighet inklusive uttal (7,5 hp)
Förutom de fyra böcker enligt nedan läses ett självvalt tyskspråkigt skönlitterärt verk i
samråd med undervisande lärare som redovisas i form av ett referat.
Friedrich Dürrenmatt, Der Richter
Kriminalgeschichte. ISBN: 3499101505
und
sein
Henker.
Rowohlt
Tb
(c
1952);
Thomas Brussig, Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Fischer Tb (c 1999); Roman. ISBN-13:
978-3-596-14847-9. ISBN-10: 3-596-14847-2
Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Sternbuch (c 1977); Autobiografie.
ISBN: 3-570-02391-5
Patrik Süskind, Die Geschichte von Herrn Sommer. Diogenes Tb (c 1994); Erzählung.
ISBN: 3-257-22664-0
__________
A Johansson, Der Ton macht die Musik + kompletterande material
Download