De flesta tycker nog att man bör försöka öka lyckan och minska

advertisement
De flesta tycker nog att man bör försöka öka lyckan och minska lidandet i
världen. Men vad är lycka och lidande och hur kan vi påverka vår egen och
andras lycka? Hur hänger lycka ihop med livskvalitet – är det samma sak
eller finns det även annat som gör ett liv bra? Hur stark är vår moraliska plikt att
att göra världen lyckligare och hur kan man i detalj formulera en etisk
”lyckoprincip” så att den blir så rimlig som möjligt?
Första delen av den här boken handlar om de grundläggande frågor som en
lyckans och lidandets etik måste besvara. Men den stannar inte där utan
går vidare till hur vi praktiskt kan gå tillväga för att öka lyckan och
minska lidandet i världen. Vilka förhållningssätt bör vi försöka tillägna
oss? Vilka karaktärsdrag bör vi utveckla? Hur bör vi bemöta andra
människor? Hur bör samhället organiseras? Hur bör de globala spelreglerna
utformas? För att svara på sådana frågor behöver vi kunskap om vilka
faktorer som påverkar lycka och lidande hos människor och andra levande
varelser och boken innehåller därför även en översikt över de senaste
decenniernas empiriska lyckoforskning.
Boken ger inga detaljerade recept på hur man gör sig själv eller andra
lyckligare, men den ger en karta över ett spännande territorium och ett
användbart sätt att tänka för världsförbättrare och andra lyckofrämjare.
Download