Rosa Bandet

advertisement
P
resin
fom
at
Sto
ckhlm
den
1br204
Rosa Bandet - kampen mot bröstcancer!
Bakgrund
.
Rosa Bandet grundades 1991 i USA av Evelyn H Lauder och Alexandra Penney som ett sätt att uppmärksamma en
växande sjukdom - bröstcancer. Sedan dess har symbolen vuxit till en internationell folkrörelse. Världen över viger
organisationer, företag och privatpersoner oktober månad åt frågan – man lyser upp byggnader i rosa (allt från
Eiffeltornet till Niagarafallen), ordnar rosa aktiviteter, bär Rosa Band och mycket mer.
I Sverige drabbas en av tio kvinnor av bröstcancer. Cirka 6 500 nya fall upptäcks varje år och forskarna varnar för att
siffran kommer att öka. Varje år avlider 1 500 kvinnor i Sverige i bröstcancer.
Behovet av forskning är närmast omättligt. Och forskning kostar pengar. Därför tog Cancerfonden det stora steget
in i Rosa Bandet i oktober förra året. År 2004 fortsätter kampanjen med förnyad styrka: på agendan står TV,
annonskampanjer, Internet-aktiviteter, försäljning av rosa band, föreläsningar och mycket mer.
Alla pengar inkomna genom kampanjen är öronmärkta för forsknings- och vårdutvecklingsprojekt av betydelse för
diagnostik, behandling och vård vid bröstcancer.
Cancerfonden och Rosa Bandet 2003
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bestod år 2003 av flera element. Allt som allt drog kampanjen in över
29 000 000 kronor till svensk bröstcancerforskning vilket är något av ett rekord för en enskild
insamlingsorganisation. 1 juli 2004 kunder Cancerfonden tillsätta tre nya forskartjänster inom området bröstcancer
tack vare de pengar som insamlades under den TV-gala som Cancerfonden arrangerade i samband med Rosa
Bandet-kampanjen i oktober förra året.
Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla
in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer
och stödja verksamhet inom vård och behandling.
www.cancerfonden.se
Cancerfonden Riksföreningen mot cancer, 101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5
Telefon 08-677 10 00, Telefax 08-677 10 01
Postgiro 90 1951-4, Bankgiro 901-9514
Cancerfonden och Rosa Bandet 2004
Årets Rosa Bandet kampanj kommer att bjuda på en rosa månad som blir svår att missa. Målet är givetvis att få alla
svenskar, kvinnor som män, att bära det rosa bandet. Bandet går redan idag att köpas via www.cancerfonden.se. En
annan förhoppning är att privatpersoner, företag, föreningar och organisationer startar en nätinsamling
www.cancerfonden.se/rosabandet.
Alla bidrag behövs för att driva en fortsatt framgångsrik bröstcancerforkning i Sverige. En forskning som bidragit till
att allt fler kvinnor överlever sjukdomen, får bättre behandlingar och vård. Idag har Sverige den högsta överlevnaden
i bröstcancer i Europa (74 procents överlevnad efter tio år).
För att föra ut information om bröstcancer till allmänheten arrangerar Cancerfonden föreläsningar ut i landet:
• Karlskrona 1 oktober
• Stockholm och Göteborg 11 oktober
Mer information finner du på www.cancerfonden.se
En annan nyhet är lanseringen av Cancerfondens ”Vänner” på www.cancerfonden.se . Cancerfondens Vänner är
föreningar eller organisationer som vill hjälpa Cancerfonden på olika sätt, i det här fallet genom att sälja Rosa Bandet.
För att skapa bästa möjliga uppmärksamhet kring bröstcancer och Rosa Bandet tar Cancerfonden hjälp av ett antal
kända människor som ambassadörer. Det är alla personer som har visat engagemang i cancerfrågan och flera av dem
har tidigare deltagit i andra aktiviteter för Cancerfonden. Våra ambassadörer är: Alexandra Pascalidou, Lena Endre,
Renée Nyberg, Kristin Kaspersen, Peter Settman, Amelia Adamo, Anna Helleblad, Kim Anderzon, Paulo Roberto
och Ingrid Jonasson Blank.
Årets TV-gala - Rosa Bandet, Bröstgalan 2004 – direktsänd i TV3 från Berns med Renée Nyberg som programledare
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Wredenberg, Pressansvarig, Cancerfonden
Mobil: 0733-422 755
Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla
in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer
och stödja verksamhet inom vård och behandling.
www.cancerfonden.se
Cancerfonden Riksföreningen mot cancer, 101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5
Telefon 08-677 10 00, Telefax 08-677 10 01
Postgiro 90 1951-4, Bankgiro 901-9514
Download