Bruksanvisning - Testlagret Graviditetstest Sticka

advertisement
Bruksanvisning
Testlagret Graviditetstest
Teststicka
VIKTIGT
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte efter utgånget datum.
Förvara torrt i temperaturer mellan 4-30°C.
Skall inte frysas.
Öppna inte den testets skyddande foliepåse
förrän precis före användning. Använd inte
om foliepåsen är skadad.
För in vitro diagnostiskt bruk. Skall inte
förtäras. För självtest.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Rör inte membranet under stickans
tumgrepp.
Undvik direkt hudkontakt med urinprov och
använda teststickor om testet tas på annan
person.
Återanvänd inte teststickan.
OBSERVERA
Det är rekommenderat att du dricker mindre
vatten före provtagning. Vattenintag kan späda
ut koncentrationen av hCG. Testlagret
Graviditetstest upptäcker halter av hCG på 25
mIU/mL eller mer. Att dricka alkohol under
graviditeten kan vara skadligt för fostret.
ANVÄNDNING
1. Kissa i en ren och torr behållare.
2. Öppna foliepåsen och ta ut teststickan.
3. Håll stickan med pilarna i riktning mot
urinprovet. Doppa stickan vertikalt (lodrätt) i
minst 15 sekunder. Doppa inte stickan längre
ner i urinen än MAX-linjen.
4. Ta bort teststickan från urinprovet och lägg
den plant på en yta som inte suger upp vätska
och börja tidtagning.
5. När testet reagerar med urinen kan det hända
att du ser en ljusröd färg som rör sig förbi
stickans testregion (T) och kontrollregion (C).
Vänta minst 3 minuter innan du avläser de röda
linjerna. Om ingen röd linje visas vänta
ytterligare 1-2 minuter. Vissa positiva resultat
kan visas redan efter 1 minut eller mindre
beroende på hur hög koncentrationen av
hormonet hCG är. Läs inte av resultatet efter
mer än 10 minuter.
TOLKA RESULTATET
GRAVID
Om det finns två röda linjer, en i testregionen
(T) och en i kontrollregionen (C) betyder det
att du sannolikt är gravid. En linje kan vara
starkare än den andra, de behöver inte vara
lika starka.
INTE GRAVID
Om det enbart finns en röd linje, i
kontrollregionen (C), betyder det att du
sannolikt inte är gravid.
OGILTIGT
Om det inte finns någon röd linje i
kontrollregionen (C) är testet ogiltigt. Även
om en röd linje syns i testregionen är testet
ogiltigt och ett nytt test ska göras.
INNEHÅLL
1 x Testlagret Graviditetstest teststicka och
1 x fuktabsorberande påse per folieförpackning.
SAMMANSÄTTNING
Kolloid guld täckt med get anti-mus IgG
antikroppar och mus anti β hCG antikroppar.
REPRODUCERBARHET
Enligt kliniska studier är reproducerbarheten hos
Testlagret Graviditetstest 100 %. Inga avvikande
resultat observerades.
FRÅGOR OCH SVAR
1. Hur fungerar testet?
Testlagret Graviditetstest ger utslag på ett
hormon som din kropp producerar under
graviditeten.
Koncentrationen
av
graviditetshormonet ökar i takt med att din
graviditet utvecklas.
2. Hur tidigt kan jag testa för att se om jag är
gravid?
Du bör testa första dagen av utebliven mens.
Det är dock möjligt att testa så tidigt som sju
dagar efter befruktning.
3. Måste jag använda morgonurinen?
Du kan använda testet valfri tid på dagen, men
morgonurinen
innehåller
vanligen
högre
koncentrationer av graviditetshormonet hCG.
4. Hur pålitligt är testet?
Kliniska studier har gjorts både i laboratorier och
med konsumenter. Dessa studier bevisar att
Testlagret Graviditetstest ger rätt resultat i mer
än 99% av fallen.
5. Vilka faktorer kan påverka testresultatet?
Läkemedel som innehåller hCG (exempelvis
Pregnyl) kan orsaka ett falskt positivt resultat.
Alkohol, p-piller, värktabletter, antibiotika eller
hormonbehandling som inte innehåller hCG ska
inte påverka testresultatet.
6. Vad ska jag göra om resultatet visar att jag
är gravid?
Det betyder att din urin innehåller hCG och att
du sannolikt är gravid. Besök en läkare eller
barnmorska för att bekräfta graviditeten och
diskutera nästa steg.
7. Kan resultatet visa någonting annat än en
normal graviditet om det visar att jag är
gravid?
Ett antal medicinska tillstånd utöver graviditet
kan orsaka förhöjda halter av hCG och orsaka
ett falskt positivt resultat. Exempel på sådana
tillstånd är utomkvedshavandeskap och cystor
på äggstockarna.
8. Hur vet jag att testet fungerade korrekt?
Om du ser en linje i testets kontrollregion (C) har
testet fungerat normalt och rätt mängd urin har
sugits upp.
9. Vad ska jag göra om testet visar att jag inte
är gravid?
Det betyder att inget graviditetshormon har
upptäckts i din urin och sannolikt är du inte
gravid. Om du inte får din mens inom en vecka
efter dagen för beräknad mens gör ett nytt test.
Får du samma resultat och du fortfarande inte
fått din mens, besök din läkare.
10. Hur hög koncentration av hCG krävs för
att upptäckas av testet?
Testlagret Graviditetstest upptäcker halter av
hCG på 25 mIU/ml eller mer. Normal nivå av
hCG på dagen för beräknad mens vid graviditet
är 100 mIU/ml.
SYMBOLER
g
M
D
H
V
LOT/Batch-nummer
Tillverkare
Går inte att återanvända
Använd senast
In vitro diagnostisk produkt
KONSUMENTKONTAKT
Testlagret AB
Box 4243
20313 Malmö, Sverige
[email protected]
www.testlagret.se
M
Testlagret AB
Box 4243
20313 Malmö, Sverige
C
1023
Senast reviderad 2008-10-13
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards