Till formuläret - spartakliniken

advertisement
Välkomna på inskrivningssamtal !
Inför inskrivningssamtalet ber vi dig fylla i följande frågor och ta med dig detta formulär.
Du ska även ta med dig legitimation.
Vänligen fyll i frågeformuläret före det individuella besöket hos barnmorskan.
Blivande mamma
Personnummer:________________________________________________________
Namn: _______________________________________________________________
Telefon hem/mobil/arbete: _______________________________________________
Närmast anhörig
Namn: _______________________________________________________________
Relation: _____________________________________________________________
Telefon hem/mobil/arbete: _______________________________________________
Utbildningsbakgrund
Grundskola □ Gymnasium □ Högskola/Universitet □
Vad arbetar du med?
(heltid/deltid?)_________________________________________________________
I vilket land är du
född?_________________________________________________________
Hur uppfattade du ditt hälsotillstånd under de tre månaderna innan du blev
gravid?
Mycket bra □ Bra □ Varken bra eller dåligt □ Dåligt □ Mycket dåligt □ Vet ej □
Hur lång är du?_________________________________________________
När tog du cellprov senast?________________________________________
När hade du din senaste menstruation? (första blödningsdagen)______________
Har du gjort graviditetstest? Om ja. När?_________________________________
Har du nyligen använt preventivmedel? Om ja. När slutade du?_______________
Har du varit gravid tidigare? Om ja. När?_________________________________
Har du fött barn tidigare? Om ja. När?____________________________________
Har du försökt att bli gravid i mer än ett år?___________________________
Har du fått hjälp att bli gravid?_____________________________________
Röker/snusar du? Om ja. Hur mycket per dag?______________________________
Har du använt några andra droger de senaste åren? Om ja. Vilka?____________
_____________________________________________________________________
Har du haft kontakt med kurator eller socialsekreterare de senaste åren?____
______________________________________________________________
Har du upplevt våld i nära relation?__________________________________
Finns det någon ärftlighet som kan ha betydelse för graviditet och förlossning.
T.ex. blödningsdefekt, högt blodtryck, missbildningar, diabetes, flerbörd,
sköldkörtelsjukdom, psykisk sjukdom.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Har du/eller har du haft någon av följande sjukdomar:
Hjärt/kärlsjukdom, t.ex. klaffel/kärlkramp/hjärtinfarkt/högt blodtryck/blodpropp/annat
Psykiska besvär t.ex. ångest, depression, ätstörningar, annat
Leversjukdom t.ex. gulsot, gallbesvär, annat
Någon sjukdom som smittar via blodet, t.ex. hepatit, (gulsot), HIV, annat
Gynekologisk sjukdom
Endokrinologisk sjukdom t.ex. struma, binjure- hypofyssjukdom, annat
Urinvägsproblem t.ex. urinvägsinfektion, njursjukdom, annat
Lungsjukdom t.ex. astma, bronkit, tbc, annat
Tarmsjukdom t.ex. ulcerös colit, Morbus Chron, annat
Diabetes
SLE /inflammationssjukdom som påverkar kroppens immunförsvar/
Epilepsi
Led eller muskelsjukdom t.ex. MS, reumatism, ryggbesvär, annat
Huvudvärk, migrän
Allergi? Om ja mot vad?
MRSA (stafylokockinfektion)
Har du någon annan sjukdom? Om ja, vilken?
Har du blivit opererad någon gång? Om ja, för vad?
Har du besökt en sjukvårdsinrättning utomlands de senaste sex månaderna?
Har du blivit röntgad eller vaccinerad under graviditeten?
Har du fått blodtransfusion någon gång?
Äter du några mediciner/vitaminer/värktabletter? Om ja vilka?
Namn Styrka Dos
Övrigt
Formuläret är utformat av samordningsbarnmorskor och mödrahälsovårdsöverläkare i
Stockholms läns landsting, våren 2007, reviderad fe2012
Ja
Nej
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards