Kontraindikationer Diabetes Cancer Vid långvarig användning av

Kontraindikationer













Diabetes
Cancer
Vid långvarig användning av kortison
Konstiga utslag (röda eller svarta utslag) / sår
ljuskänsliga (epileptiker)
Psoriasis
Eksem
Infektioner (förkylning, feber osv.)
När du är osäker då kunden tar mediciner som du inte känner till, be kunden vända sig till en
läkare som skriver ett skriftligt intyg till kunden som han/hon sedan ger till dig.
Gravid efter ca 4 månader
Under 18 år, måste ha föräldrarnas medgivande
Nysolad
Om kunden är för mörk