Behandlingsmöjligheter vid atopiskt eksem

Forskningsprojekt 2016
Titel: Behandlingsmöjligheter vid atopiskt eksem: A)med SSRI B)med träning
Namn: Ioanna Nestoratou
Sammanfattning: Atopisk eksem (A.E) är en kronisk svårbehandlad inflammatorisk
sjukdom. Ca 3 % av vuxna och 15% av barn drabbas. A.E kan påverka livskvaliteten lika
mycket som svårhjärtsjukdom, astma eller diabetes[1,2].
Patienter med A.E anses vara mer känsliga för ångest och sjukdomen förvärras av stress.
Serotonin (5-HT) är en viktig mediator vid ångest och stress. Tidigare har man visat att
serotoninsystemet spelar någon roll i atopiskt eksem.[3]
Dessutom patienter med A.E upplever att de blir sämre efter en träningspass dock flera studier
har visat att träningen under en period a)minskar inflammationens markörer i kroppen[4],
b)ger en ökning av serotonins blodnivåer, c)kan förbättra några inflammatoriska sjukdomar
som fibromyalgi.[5]
Skulle kunna SSRI och/eller träning på någon speciell nivå ha en viss antiinflammatorisk
effekt dvs. en bra effekt mot A.E? Detta skulle kunna ha stor betydelse för i så fall skulle vi
kunna använda SSRI och träning som en enkel och billig behandling mot A.E. Således
kommer vi att undersöka serotonins betydelse vid atopiskt eksem Vi kommer under studien
att utföra några mätningar och undersökningar för att kunna uppnå syftet. A)Studie är en
enkel blind randomiserad studie med 2 parallella grupper, 100 patienter med A.E: första grupp
kommer att behandlas med SSRI i 4 månader2)andra kommer att behandlas med placebo i 4
månader. B)Studie är en enkel blind studie med 3 grupper som kommer att träna i olika
intensitet 2 ggr veckovis i 2 månader.