Bildspel Thomas presentation del 2

Vad händer med normala
människor, finns de?
Thomas Gustavsson, leg psykolog, ACT-tränare & Författare
[email protected]
0707-764276
www.humanact.se
Vad ska han nu prata om?
!   Vad vet vi egentligen om det vi kallar psykisk ohälsa?
!   Vad betyder en diagnos?
!   Vilka intressenter finns det i ”psykvärlden”?
!   Finns det alternativ till dagens modeller?
!   Lite vetenskap och fakta
!   Lite funderingar
DSM, boken som definierar oss
!   Vi har knappt 400 olika diagnoser. En fyrfaldig ökning sedan 1952.
!   Kommittéer, inte vetenskap. Man röstar om diagnoskriterier…
!   56% var avlönade av läkemedelsindustrin i DSM V
!   Finansieras till stor del av läkemedelsindustrin, direkt och indirekt
!   Bygger huvudsakligen på studier gjorda av den industri som säljer
”boten”
Wikipedia
•  Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi och
kan betraktas som en avknoppning från neurologin,
det medicinska område som handlar om
nervsystemet
Utveckling
!   Från sociologiska förklaringar
!   Till biologiska och biokemiska förklaringar
!   När blev olikheter en sjukdom?
!   När alla skulle fungera på samma sätt…
”Psykiatri”
lite bakgrund
•  Amfetaminsalter- 1897, (stimulants)
•  Före 50-talet (isvakar, insulinkoma, långbad,
tvångströja och fastlåsning mm)
•  Psykoanalys (3-4 ggr/vecka i upp till 7 år)
•  50-talet Hibernal (major tranqualizers)
•  -55 benzodiacepiner (minor tranqualizers)
•  -58 tricykliska läkemedel (antidepressiva)
•  -87 Prozac i USA, -95 i Sverige (Fontex)
•  mitten av 90-talet. Atypiska neuroleptika
Valmöjligheter i dagens
psykiatri…
Kortsiktighet
Hur många äter SSRI?
• 
14% av amerikaner har ätit SSRI längre än 10 år
• 
23% av kvinnor i USA mellan 05-08
• 
11,5% av Svenskarna 2013
• 
10,5% av Svenskarna äter sömnmedel eller lugnande
Publiceringsbias
Depression
•  SSRI vanligaste behandling
•  Serotoninhypotes
•  2007 såldes 234,3 milj dygnsdoser i Sverige
•  Kostnad i Skåne 2010 80 miljoner kronor
•  I USA 10% av befolkningen
•  Funkar SSRI?
Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID
rId3 i filen.
08/26/2009
Vad beror psykisk ohälsa på?
•  Ingen som vet säkert
•  Många teorier
•  Psykodynamiska (anknytningsstörning)
•  Beteendeterapeutiska (inlärningsbaserade)
•  Biologiska (kemisk obalans)
•  Genetik
•  Etiologiska frågor=bra insatser???
08/26/2009
Vad säger forskningen?
SSRI: effekten förklaras till 76% av placebo
Långtidseffekten för SSRI är sämre än placebo
Ingen dos-responsskillnad
Ingen skillnad på att byta preparat
Ökad cancerrisk (ffa kvinnor i menopaus)
Ökad suicidrisk 62% (ffa unga)
Sexuella problem (90%)
08/26/2009
Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID
rId3 i filen.
Rådata på 439 12-17:åringar
(fluoxetin, placebo med eller
utan KBT)
Marknadsföring, inte
forskning
Organiserad brottslighet?
Frågan vi bör ställa oss
!   Vem ska äta vilken medicin?
!   I vilken dos?
!   Hur länge?
!   Har vi en plan för hur medicinen ska sättas ut?
Kan vi vända detta?
Livet blir komplicerat
Vi blir problemet, inte den
bristfälliga boten
Ibland fastnar vi…
Det vi uppmärksammar
vidmakthålls
Vi började tro att hjärnan sa
sanningar
Tänk om…
!   Jag är helt ok som jag är (sug på den!)
!   Livet skapar ständiga prövningar och krav
!   Färdigheter är något man lär sig i stunder av lidande
!   Vi är alla ”offer” för vår må-bra kultur
!   Känslor är viktig information, inte vår fiende
!   Att be om hjälp är att vara stark
!   Vår historia är en källa till kunskap, inte en källa till skam
!  
Är stress problemet?
Eller är det brist på
återhämtning?
Alla behöver vänner
Släppa saker som inte är
viktiga
Vad vill Du ha på din sten?
Slut