Psykiatri för AT

advertisement
Psykiatri för AT-Läkare
Fredrik Frisell, ST-läkare Psyk
torsdag 4/11
Frågeområden
•
•
•
•
•
•
•
Ångeststörningar
Depression och SSRI
Beroende
Juridik, LPT och LVM
Sömnstörning – behandling
Remisser
Övrigt
Ångestsyndrom
•
•
•
•
•
•
•
Diagnostik och differentialdiagnostik
Paniksyndrom (+/- agorafobi)
Specifik fobi
Social fobi
Tvångssyndrom
PTSD
GAD
Behandla depression
•
•
•
•
•
•
•
Diagnostik
Differentialdiagnoser
Välja behandling
Unga patienter och SSRI
Sälja in behandlingar
Uppföljning
Komplikationer
Beroende
• Alkoholabstinensbehandling
- Grad av abstinens (BUPAS)
- In eller ut?
- Korstoleranta preparat
• Beroendepatienter och läkemedel (opiater,
bensodiazepiner) hur gör man?
- Smärta behandlas!
- Manipulativa patienter
Juridik
• LPT på somatisk indikation
• LPT på somatisk avdelning
• LVM repetition
Behandling av Sömnstörning
•
•
•
•
•
Diagnostik
Differentialdiagnoser
Behandlingsalternativ
Gamla/Unga
ÖV/SV
Remisser
• Akutremisser
• Övertagning från PV
• När kan pat remitteras över till PV
(depression)?
Övrigt
• Konfusion hos äldre – behandling?
• Malignt neuroleptikasyndrom
• Anmälan till socialtjänsten om barn som far
illa 14 kap 1§
• Vapeninnehav och Körkort
• Vanligaste misstaget under AT-placeringen?
Download