Eksem - samverkansdokument barn/primärvård

MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-06
13952-3
1 (2)
Eksem - samverkansdokument barn/primärvård
BAKGRUND
Eksem förekommer hos upp till c:a 15-25 % hos barn och ungdomar och är vanligast
hos småbarn. Hos 20-30 % är det kombinerat med födoämnesallergi. Klåda och torr
hud är typiska symtom. Eksem är en kronisk sjukdom, där skov kan utlösas av
allergi mot födoämnen, infektioner, luftvägsallergen och temperaturändringar.
Minst 50 % av barn med ett måttligt till svårt eksem utvecklar en luftvägsallergi.
Prognosen är i övrigt god men vissa barn och ungdomar, som haft eksem tidigare,
utvecklar i vuxen ålder ett handeksem.
Behandlingsmål
Minska klåda och rivning. Uppnå en läkning av eksemet. Förhindra lokala infektioner
som försämrar läkningen.
Orsak till underbehandlad eksem är ofta föräldrars rädsla för kortison eller
användning av för svag kortisonkräm.
HOS FAMILJELÄKAREN
Utredning
En noggrann anamnes och en klinisk undersökning är viktigt.
Allergiutredning avseende basfödoämnen (mjölk, ägg, fisk, vete, soja) kan vara
indicerat hos småbarn med uttalat eksem och dåligt behandlingssvar på
lokalbehandling.
Födoämnespanel (fx5) är ett screeningtest avseende allergi mot födoämnen, som kan
tas från tidig ålder. Om detta är positivt begär specifikt IgE mot enstaka födoämne
(mjölk, ägg, soja, fisk, vete) I vissa fall kan det vara indicerat med pricktest.
Behandling
Information om eksemsjukdomens periodicitet, försämringsfaktorer och vikten av att
smörja.
Lindrigt torrt eksem
Grupp I steroid 1-2 ggr dagligen, särskilt om det rör sig om småbarn. Varva med
mjukgörare.
Svårare torrt eksem
Grupp II-steroid 1-2 ggr dagligen med nedtrappning. I ansiktet används bara grupp Isteroid.
Grupp III-steroid kan användas på bål och extremiteter på äldre barn en gång
dagligen (gärna på kvällen) med nedtrappningsschema.
Mjukgörare dagligen.
Sederande antihistamin rekommenderas mot besvärlig klåda till natten.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Mareike Fech-Bormann
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-06
13952-3
2 (2)
Eksem - samverkansdokument barn/primärvård
Antibiotika peroralt kan behövas om eksemet är infekterat och spridd. Vanligtvis rör
det sig om infektioner med strepto- eller staphylococcer.
Vid lokal begränsad sekundärinfekterad eksem kan Betnovat med chinoform
användas och i ansiktet Fucidin-Hydrokortison.
Undvik värme och stress som ofta försämrar eksemet. Sval sovrumsmiljö.
Madrasskydd vid kvalsterallergi.
Remisskriterier
 Dåligt behandlingsresultat trots behandling enligt ovanstående förslag.
 Återkommande behov av grupp III-steroider i förskoleåldern
 Utbredda eksem med misstanke om bakomliggande IgE-medierad allergi
(födoämnen, kvalster)
Till hudläkare
 Vid misstanke på kontaktallergi
 Skolbarn med svåra eksem, där inga misstankar om allergi föreligger
 Vid behov av eksemskola eller ljusterapi
Remissens innehåll
 Om det finns atopi i familjen
 Eksemets utbredning
 Vilken behandling patienten fått samt behandlingsresultatet.
 Om patienten utvecklat annan atopisk sjukdom (astma, hösnuva
födoämnesallergi etc)
 Resultat av eventuell allergiutredning som utförts (Spec IgE, ev pricktest)
Remissvarets innehåll
 Bedömning av eksemet
 Utredningsresultatet
 Behandlingsförslag och åtgärder för övrigt
 Uppföljning av patienten, när och hos vem (barnläkare/familjeläkare)
UTARBETAT I SAMARBETE MELLAN
Mareike Fech-Bormann, överläkare Barn- och Ungdomskliniken
Inger Perman, familjkeläkare Önsta Gryta
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Mareike Fech-Bormann
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet