Diabetes typ II - samverkansdokument barn/primärvård

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
13971-1
1 (1)
Diabetes typ II - samverkansdokument barn/primärvård
BAKGRUND
Växande problem globalt även hos barn och ungdomar. Förekommer numera även i
Sverige
HOS FAMILJELÄKAREN
Överväg diagnosen hos barn och ungdomar med fetma, vid tecken till insulinresistens
exempelvis i form av accantosis nigricans.
Ökade urinmängder och ökad törst hos barn och ungdom med fetma.
Provtagning
 P-glukos fastande och gärna postprandiellt
Remisskriterier
 Misstankar om typ II Diabetes
Remissens innehåll
 Anamnes och status
 Resultatet av provtagning
 Längd och vikt, ev BMI
Remissvarets innehåll
 Bedömning
 Fortsatt planering
UTARBETAT I SAMARBETE MELLAN
Carl-Göran Arvidsson, överläkare barn- och Ungdomskliniken
Christer Wahl, familjeläkare Önsta Gryta
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Carl-Göran Arvidsson
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards