Diabetes typ I - samverkansdokument barn/primärvård

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
13970-1
1 (1)
Diabetes typ I - samverkansdokument barn/primärvård
BAKGRUND
Årligen insjuknar cirka 20 – 25 barn i Västmanland i typ I diabetes. Cirka 200 barn och
ungdomar kontrolleras vid Barn och Ungdomskliniken i Västerås.
Även riktigt små barn under 2 års ålder kan insjukna i diabetes.
HOS FAMILJELÄKAREN
Tänk på diabetesdiagnosen vid, när patient ringer och berättar om ökad törst, större
urinmängder, nytillkommen nätväta, oförklarlig viktnedgång, buksmärtor, kräkningar
och påverkat allmäntillstånd utan diarré.
Misstänkt diabetes skall ges tid samma dag!
Utredning:
 P-glukos och urin-glukos. Använd patientnära analysmetod.
Remisskriterier:
 Konstaterad eller misstänkt diabetes skickas samma dag efter telefonkontakt till
Barnakuten. Påverkad patient långt från Västerås skickas med ambulans för
möjlighet till iv vätskebehandling med Ringeracetat eller NaCl under transport.
Ge inte insulin i det här skedet..
Remissens innehåll:
 Symptom och aktuellt P-glukos.
Remissvarets innehåll:
 Epikriskopia med besked om bedömning och fortsatt uppföljning
UTARBETAT I SAMARBETE MELLAN
Carl-Göran Arvidsson, överläkare Barn-och Ungdomskliniken
Christer Wahl, familjeläkare Önsta Gryta
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Carl-Göran Arvidsson
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards