Första oasen: 1 Pet 1:1

advertisement
Bengt Pleijel: Oaser i öknen
Den första oasen 1 Petrus 1:1
Där får vi en hälsning från Petrus.
Från Petrus, Jesu Kristi apostel, lever
skingrade, som främlingar, i Pontos,
Galatien, Kappadokien, Från Petrus,
Jesu Kristi apostel, till de utvalda som
lever skingrade, som främlingar, i
Pontos, Galatien, Kappadocien, Asien
och Bithynien … och Bithynien,
Från Petrus
Vi har fått ett dopbrev från
Petrus. När vi lyssnar inåt till vad han skriver till oss, kommer vi att
förstå vad det innebär att leva i sitt dop. Hela hans brev handlar om det.
När Petrus skriver brev till oss, börjar han enligt antik brevstil att
presentera sig själv. Det märkliga är att han som var jude inte kallade sig
Simon Cefas. Så kallade Jesus honom. Själv säger han att han heter
Petrus. Det är ett grekiskt namn. Här ser vi ett mirakel.
När Simon först mötte Jesus ville han inte gå in i ett hus som inte
tillhörde en jude. Han skulle aldrig kunna tänka sig att sitta ned och äta
en måltid med en som inte var jude. Han kände en överlägsenhet
gentemot hedningarna. Att vara jude var ett oerhört privilegium. Han
tillhörde Guds folk. Och han var stolt över det.
Han som förut var en instängd människa är nu öppen. Ett tecken på det
är att han kallar sig med ett grekiskt namn: Petrus. Vad hade hänt med
honom? Jo, Jesus hade förvandlat honom.
Jesu Kristi apostel
Och han kallar sig inte bara med ett grekiskt, hedniskt namn. Han har
också en hednisk titel: apostel. Ordet apostel går tillbaka på ett hebreiskt
ord som heter schaliach. Det betyder en som är utsänd med fullmakt att
tala och handla å någons vägnar. När man använde det grekiska ordet
apostel gick läsarnas associationer till en som var sänd å kejsarens vägnar
för att erövra mark åt honom eller fatta beslut å hans vägnar. Han var ett
ombud med fullmakt. Petrus är Jesu Kristi apostel. Han är Jesu
befullmäktigade ombud. Han talar och handlar å Jesu vägnar och på hans
uppdrag.
När Petrus skriver detta brev befinner han sig i en hednisk stad: Rom. I
slutet av brevet kallas platsen för Babylon. Det finns två platser i bibeln
som har det namnet. Den ena är Nebukadnessars stad. Det var där man
byggde ett torn, som skulle nå upp till himlen (1 Mos 11). Man ville där
avsätta Gud. Man skulle genom egen duktighet kunna nå till himlen.
Babylon står i bibeln för människors högmod och makt.
En sådan plats på Petrus tid var staden Rom. Där ville man avsätta Gud.
Men där, mitt inne i denna hedniska stad Rom, i detta Babylon, fanns en
kristen församling.
Oasen är hämtad från www.bibelskolan.com
Och församlingen är sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15).
Här ser vi nu en judisk fiskfiskare från Galileen som kallar sig med ett
hedniskt namn, har en hednisk titel och bor i en hednisk stad.
Guds nåd har förvandlat en Simon till en Petrus och sänt honom bort från
sin isolering och ut på hans uppdrag. Gud kunde då och Gud kan idag ta
hand om en människa som lever instängd och uppfylld av sig själv, så att
han blir en som glömmer sig själv och sträcker sig ut mot andra.
Vart sänder Petrus sitt brev?
Till de utvalda som lever skingrade, som främlingar,
i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien..
När vi hör dessa namn tänker vi på Pingstundret i Apostlagärningarna (se
Apg 2:9-10). Människor som då var i Jerusalem var bl.a från Kappadokien,
från Pontos och Asien. Kanske några var med bland de 3.000 som
vände om, blev döpta och levde med i församlingen. Och sedan for de
hem. For hem med den himmelska elden i sina hjärtan.
De lever skingrade.
Diasporas, står det på grekiska. Ordet betyder: Kringsådda. Jfr sporer,
frön som sprids omkring för vinden. När Guds Ande får ta hand om en
människa och får fylla henne med ordfrön kan Andens vind sprida dessa
så att det börja spira och växa nytt liv på den plats hon bor.
som främlingar
Ordet främling kan ha en dubbel betydelse. De är främlingar på den
plats där de bor, alltså inte infödingar utan invandrare. Vid denna tid
bodde ca 4 miljoner judar som ”diasporafrämlingar” i det romerska riket.
Men de är också gäster och främlingar på jorden. De går med i
vandringsfolket. De tillhör annorlundafolket. De följer efter Jesus. Jesus
var annorlunda och kallar oss att vara jordens salt och världens ljus och
ger oss andra värderingar och ett annat mål för vårt liv. Vad är det som
gör en kristen annorlunda? Något har hänt med dem, skriver Petrus. Det
som hänt är att de är döpta i Faderns och Andens och Sonens namn. Och
de lever i sitt dop!
Oasen är hämtad från www.bibelskolan.com
2
Grubbelfrågor:
1. Vem är Petrus och vad har hänt med honom?
2. Jfr 1:1 med Apg 2:9
3. Efter namnuppräkningen – lägg till Sverige.
Gud har något på hjärtat som han vill ge oss.
Lyssna in det!
4. Översätt orden främlingar, utvalda,
skingrade.
5. Stanna till vid oasen, drick, vila.
Oasen är hämtad från www.bibelskolan.com
3
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards