Leva med Jesus 1
En vandring genom Markus evangelium
Läs Markus 1:1-8
1. Fundera över temat ”Livet med Jesus” – Hur tänker du dig
a. Starten
b. Livet
c. Målet
2. ”Ropa ut” Hur kan vi få evangelium om Jesus mer synligt och hörbart?
3. Jesus kom själv för att bli döpt och fick själv motivera sitt dop.
a. (Jmf Matt3:13-17)
b. Vad kan vi lära av Jesu dop?
4. Vad vill du ta med dig från detta samtal?
Vem var Markus?
Författaren presenterar sig inte men de flesta tror att det är Johannes Markus som är författare. Han hade
nära relation med den första församlingen och speciellt Barnabas, Paulus och Petrus. Han omnämns 9
gånger i Nya testamentet. Han skriver sitt evangelium till hednakristna. Det troliga är att han stod Petrus
väldigt nära och kanske var han Petrus tolk. Därför är det inte så konstigt att han berättar mycket om
Petrus i sitt evangelium. Men han var mer än en tolk/sekreterare till Petrus. Hans bok vittnar om
självständighet och Petrus var nog inte hans enda kunskapskälla. I Markus 14:51-52 finns en liten
berättelse om en ung man. Många tror att det författarens sätt att berätta om sig själv.
Markus evangelium är det äldsta av de 4 evangelier vi har i nya testamentet. Det är också det kortaste. Han
målar bilden av Jesus som Herrens tjänare och det kommer fram i nyckelversen i Markus 10:45.
”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”
Markus låter oss blicka in i Jesu känsloliv. Vi ser hans vrede och hur han blir upprörd men också hur han är
full av medömkan. Likt de andra evangelierna ger han också stor plats åt Jesu lidande och uppståndelse
som är det centrala i den kristna tron