Sammanfattning

advertisement
Institutionen för astronomi
www.astro.su.se
Sammanfattning
Liv i universum! Ma/NO-biennetten 2011
MN 110129
Världsbilden har utvecklats enormt under de senaste århundradena
Naturvetenskapen är tillsammans med andra faktorer en viktig del av vårt samhälle.
Vanföreställningar lever dock kvar.
Solen, en inte helt vanlig, men antagligen inte heller helt unik, stjärna
Planetsystemet: Utforskat av rymdsonder under de senaste 50 åren
(Bygg ditt eget planetsystem; se www.skolastro.se/planetverkstad.html)
Exoplaneter: Planeter i andra solsystem än vårt eget. Idag känner vi till c:a 500
exoplaneter. (Se www.skolastro.se/darwinspace)
Stjärnor ”föds”, utvecklas och ”dör”
Stjärnor föds i gas- och stoftmoln. En stjärna spenderar sin längsta tid genom att med fusion i
centrum omvandla materia till ljus, för att slutligen kasta ut ytterdelarna av sig själv och lämna
kvar en stjärnrest (vit dvärg, neutronstjärna eller svart hål).
Galaxer är stjärnsystem som kan innehålla hundratals miljarder stjärnor
En del galaxer är dock små, andra ”medelstora” (som vårt eget Vintergatssystem) och några få
är gigantiska monster (ofta i centrum av galaxhopar). Galaxer samlas ofta i hopar.
Universums ”uppkomst” och utveckling beskrivs bäst av Big bang-teorin
Universum (själva rymden!) expanderar och innehållet domineras av mörk materia och mörk
energi. Endast några procent består av ”vanlig” materia.
Spridning av information och kunskap
Lärare är mycket viktiga aktörer!
Länkar:
www.skolastro.se/manobien2011
Ämneskurser i astronomi som endast kräver grundläggande behörighet (orienteringskurser):
Se www.astro.su.se
Download