den 22 januari

advertisement
olika slag av metaforer
metaforer med estetisk funktion
och metaforer med kommunikativ funktion
litterära och språkliga metaforer
Olika syften med metaforer
dekorativt (estetiska syften)
retoriskt
- lyfta fram vissa aspekter (t.ex. folkhem)
- övertyga (t.ex. tåget till Bryssel)
- höja moralen (t.ex. kriget mot terrorismen)
namngivning (t.ex. datormus, krockkudde)
förkortning (t.ex. det kalla kriget, järnridån)
gestaltning (t.ex. svart hål, elektronskal)
kognitivt/didaktiskt (t.ex. infrarött ljus)
Pictorial Metaphors
illustrerade metaforer
Metaforer vars sakled saknar bokstavliga
namn utvecklas lätt till döda metaforer
(svaga, bleknade metaforer).
Nya metaforer innebär (tillfälliga)
begreppsutvidgningar, men alla
begreppsutvidgningar är inte
metaforiska.
Det är inte alltid entydigt huruvida en
begreppsutvidgning är metaforisk eller
inte.
Nya metaforer innebär (tillfälliga)
begreppsutvidgningar eller
betydelseutvidgningar, men alla
begreppsutvidgningar är inte
metaforiska.
Exempel på icke-metaforiska
betydelseutvidgningar
• Kvinnliga präster utvidgar begreppet
präst.
• Homoäktenskap och könsneutralt
äktenkap utvidgar begreppet äktenskap.
• Maktlösa kungar utvidgar begreppen kung
och monark.
• Nya mobiltelefoner utvidgar begreppet
telefon.
• Kloakdjur utvidgar begreppet däggdjur.
begreppsinnehåll (intension)
- motsvarar ordets konnotation (i logiskfilosofisk bemärkelse)
begreppsomfång (extension)
- motsvarar ordets denotation (i logiskfilosofisk bemärkelse)
Begreppsutvidgningen är metaforisk om
det essentiella begreppsinnehållet
(kärnbetydelsen, denotationen i språkoch litteraturvetenskaplig bemärkelse)
inte bevaras.
Exempel på metaforiska
betydelseutvidgningar (utvidgningar av
ordens denotation eller konnotation)
• Papperskorgar i operativsystem utvidgar
begreppet papperskorg.
• Telefonlurar utvidgar begreppet lur.
• The King of Pop utvidgar begreppet kung.
Det är inte alltid entydigt huruvida
en betydelseutvidgning är
metaforisk eller inte.
Exempel på tvetydiga
betydelseutvidgningar
•
•
•
•
•
•
•
Ubåtar utvidgar begreppet båt.
Flygplansvingar utvidgar begreppet vinge.
Bakvingar utvidgar begreppet vinge.
Luftskepp utvidgar begreppet skepp.
Rymdfarkoster utvidgar begreppet farkost.
Bidrottningen utvidgar begreppet drottning.
Kejsaren av Kina utvidgar begreppet kejsare.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards