EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

advertisement
EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)
ORG.NR. 556404-2769
IDEON Science Park, SE-22370 Lund
Scheelevägen 19F, Lund
Hemsida: www.euris.org
Lund 2010-09-08
EURIS: Försäljning av patent- och produktportfölj till Implementa Hebe
AB
IDEON, Lund: European Institute of Science AB har idag sålt sin nuvarande patent- och
produktportfölj till Implementa Hebe AB. I överlåtelsen ingår två stycken patentfamiljer
(Instrument för alstring av växlande gradientfält samt Magnetiskt påverkbar nanopartikel
innehållande syntetiska peptider), ett lager bestående av 7 stycken instrument för
magnetfältsalstring (MFG-1000) samt dokumentation för tillverkning av mätare för magnetisk
permeabilitet och magnetiska nanopartiklar. Köpeskillingen uppgår till 1 533 141 kr (som skall
amorteras med 306 628 kr per år under fem år med början år 2011) samt en årlig royalty på 5 %
fram till 2021-09-01 av den framtida försäljning som överlåtelsen kommer att generera i
Implementa Hebe AB.
Förutom ovanstående intäkter, medför överlåtelsen att bolagets nuvarande årsavgifter för
upprätthållande av patent kommer att reduceras med ca 200 tkr per år.
I och med överlåtelsen kommer European Institute of Science AB att utveckla nya egna produkter
inom området LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring och transport av
proteiner.
Dario Kriz
VD
För ytterligare information kontakta:
Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30
EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening,
lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära
anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger en fastighet på expansiva Brunnshögområdet i Lund på vilken ett
forskningshus avses att uppföras. Bolaget är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen
AktieTorget®.
Download