Lund, onsdagen 2 feb 2011
Pressmeddelande från Ideon Innovation
De blåser liv i svensk flygindustri
Inom något år introduceras det en ny flygplansklass kallad LSA, Light-Sport
Aircraft, som lägger sig mellan klasserna PPL (Private Pilot License) och UL
(Ultra Light). Svenska Flight & Safety från Ideon Innovations inkubatorprocess i
Lund har utvecklat ett nytt miljövänligare privatflygplan som lämpar sig både
för nöjesflyg och bevakning.
I juli 2007 flög Niklas Anderberg, projektledare på Flight & Safety, första prototypen och
efter 2,5 års intensiv utprovning hoppas han kunna serieproducera planet och åter blåsa
liv i svensk flygindustri. Testflygningen ägde faktiskt rum i samma trakter som Enoch
Thulin, Sveriges store flygpionjär, hade sin flygplansfabrik mellan 1913 och 1919.
ECO1 är ett tvåsitsigt propellerplan med bara 80 hästkrafter – men som trots detta
kommer upp i en fart på 130 knop. Flygplanet väger tomt cirka 300 kg men kan lastas
upp till det dubbla. Bränsleförbrukningen på bara 10 liter per timme är ungefär hälften av
de flesta konkurrerande alternativen – och faktiskt mindre än en vanlig personbil.
Niklas Anderberg blev inblandad i det som från början var ett studentprojekt på KTH år
2002. Han dimensionerade tidigt om stora delar av konstruktionen och är fast besluten
att ha planet färdigt för LSA-klassen år 2012 – och möjlig serietillverkning kort efteråt.
-
ECO1 riktar sig främst till nöjesflygare inom den nya LSA-klassen eftersom de då
inte behöver skaffa ett dyrt PPL certifikat runt 70.000 kronor, det räcker med ett
förenklat flygcertifikat. Det är svårt att sätta ett riktpris eftersom vi inte är i
serietillverkning än men vi har fått två beställningar hittills och jag hoppas att
priset kommer att hamna någonstans mellan 700.000 och en miljon kronor,
beroende på utrustning, vilket är avsevärt billigare än konkurrerande amerikanska
modeller, säger Niklas Anderberg.
Miljöaspekten av ECO1 härrör inte bara från den snåla bränlseförbrukningen utan Niklas
Anderberg har även utvecklat egenskaper som gör det lätta planet till ett grönt
alternativ.
-
Dels använder vi numera en ny typ av flygmotor som bland annat går på blyfri
bensin men i framtiden funderar vi även på att installera katalysator – det
använder inga andra flygplan i den här klassen, förklarar Niklas Anderberg.
I dag sysselsätter Flight & Safety 5 personer men har många externa experter och
underleverantörer knutna till företaget. Det är tack vare dessa bolaget nu lyckats
utveckla en mycket effektiv tillverkningsmetod med låga initialkostnader.
-
Sammanfattningsvis är det vår intention att utveckla Flight & Safety till att bli en
betydande internationell aktör med en attraktiv produkt till ett konkurrenskraftigt
pris i den nya europeiska framtidsklassen, säger Niklas Anderberg.
Bolaget söker investerare för att bland annat komma igång med produktionen men också
för marknadsföring.
Ideon Innovation
Telefon: 046-286 86 02
Ole Römers väg 12
223 70 Lund
E-post: [email protected]
Fax: 046-286 86 03
Lund, onsdagen 2 feb 2011
Teknisk specifikation, ECO1
Max fart:
Rese fart:
Stall fart:
Aktionssträcka:
Startsträcka:
Landningssträcka:
Max startvikt:
Tomvikt:
Spännvidd:
Vingarea:
Längd:
Last faktor:
160 kts / 300 km/h
130 kts / 240 km/h
44 kts / 82 km/h
650 nm / 1200 km
1000 ft / 300 m
1000 ft / 300 m
1320 lbs / 600 kg
660 lbs / 300 Kg
33 ft / 10 m
115 ft² / 10.7 m²
19 ft / 5.8 m
+4.4, -2.2
###
För mer information om:
Ideon Innovation, besök www.ideoninnovation.se eller kontakta:
Patrik Andersson på 0705-81 39 83 eller [email protected]
alternativt Lena Persson på 0701-48 22 04 eller [email protected]
Flight & Safety, besök www.fsdint.com eller kontakta:
Niklas Anderberg på 046-286 58 50 eller [email protected]
###
OM IDEON INNOVATION
Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare
bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet. Med stöd av våra värdeskapande aktiviteter inom bland annat
strategi- och affärsutveckling, pr/marknadsföring, finansiering, affärsrådgivning/bolagsstyrning och
nätverksbyggande skapar vi ideala förutsättningar för nystartade innovativa bolag att bli framgångsrika och nya
jobb och skattekronor åt samhället.
Innovationssystemet i Lund utvärderar cirka 500 idéer per år inom en rad olika branscher. För de företag som
klarar inträdeskraven väntar en tuff kvalificeringsprocess där årligen endast 7-10 bolag antas till Ideon
Innovations inkubatorprocess på 24 månader. Sedan 2002 har verksamheten bidragit till ett 50-tal svenska
företags framgångar med årlig omsättning på cirka MSEK 200 och som skapat sysselsättning för runt 400
personer. Inkubatorverksamheten som i dag är Ideon Innovation har funnits på Ideon Science Park i Lund
sedan 1986 och är en viktig del i Lunds kommuns näringslivsstrategi.
Läs mer på www.ideoninnovation.se.
Ideon Innovation
Telefon: 046-286 86 02
Ole Römers väg 12
223 70 Lund
E-post: [email protected]
Fax: 046-286 86 03