Stockholms universitetsbibliotek

Förvärv i förändring
– omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB
Sabina Anderberg, Avdelningschef
Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
Oslo 2014-04-02
Innehåll
●
Bakgrund till omorganisationen av förvärvet
●
Arbetet med att bygga upp en ny avdelning
för medieresursförvärv
●
Huvuddragen i SUB:s mediepolicy
●
Konsekvenser av omorganisationen av förvärv
- möjligheter och utmaningar
●
Tid för ev. frågor
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Vision 2014 - 2017
Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och
relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation
som bidrar till Stockholms universitets forskning och
undervisning i världsklass.
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Bibliotekets infrastruktur och
organisation stöder användarna
att hitta relevanta resurser
Biblioteket bidrar till öppna
nationella och internationellt
Biblioteket ger användarna snabb
gångbara infrastrukturella
åtkomst till informationsresurser
lösningar för vetenskaplig
kommunikation
Strategiska mål
Stockholms universitet har
sammanhållna och väl fungerande
tjänster för publiceringsstödet
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Uppdrag
Samordna och integrera tryckt och elektroniskt förvärv
Elektronisk version framför tryckt
Ämnesövergripande arbetssätt och mindre personberoende
Användarnas efterfrågan och behov styr vad som köps
Resurs- och kostnadseffektivt
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Ny avdelning, nya arbetsuppgifter och
nytt sätt att arbeta
●
Alla medarbetare sökte till avdelningen!
●
Skapa rutiner, samordna arbetsflöden inom och mellan
avdelningar, skapa checklistor och riktlinjer
●
Transparent och dokumenterad verksamhet
●
Ämnesövergripande arbetssätt och personoberoende
●
Kompetensutveckling och kunskapsöverföring
●
Skapa nya och rensa upp gamla arbetsflöden
●
Rekrytera ny kompetens
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
I kölvattnet av nya förvärvet
•
Integrera enheternas tryckta förvärv och registrering
•
Förenkla förvärvsbudgetstrukturen
•
Förändra registreringspassen
•
Samordna fjärrinlåneförfrågningar och inköpsförslag
•
Se över det svenska plikt förvärvet
•
Se över möjligheterna till flytande bestånd
•
Ökad behovs- och relevansstyrd utvärdering vid förnyelse
•
Utvärdera våra PDA-modeller
•
Reaktioner från användare
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Vad innebär nya mediepolicyn för
användarna?
●
Vi tillhandahåller tjänster för snabb tillgång till
efterfrågade medieresurser
●
Vi väljer i första hand elektronisk version
●
Användarnas behov och efterfrågan avgör i mycket
högre grad vad vi köper och behåller
●
Vi bevakar inte beställningar eller förlagsutgivning
●
Delvis flexibelt bestånd
SUB mediepolicy och medieplan www.sub.su.se
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Förvärvskanaler
Inköpsförslag
• Fjärrlåneinförfrågningar och kurslitteraturlistor
PDA-modeller
• Ämnespaket/arkivköp
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Varför efterfrågestyrt?
●
Biblioteket har inte tillräckliga resurser
för att bevaka SU:s samtliga ämnen
●
Relevanta medieresurser hittas inte enbart
i bibliotekskatalogen
●
Vi köper inte medieresurser för troliga
nutida eller framtida behov
●
Användarna är experterna och vet vad de behöver, när de
behöver det
●
PDA-modeller från förlag – ersätter delvis bibliotekets
tidigare ämnesbevakning
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Varför elektroniskt?
●
Snabb åtkomst
●
Tillgängligt för flera samtidiga användare (oftast)
●
Tillgängligt över hela campus och via proxy hemifrån
●
Lätt att uppdatera och sprida
●
Sparar hyllutrymme, hyllarbete, bokvård
●
Miljövänligt – sparar papper och transport
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Möjligheter och utmaningar
•
Mycket kompetensutveckling
•
Möjlighet att påverka och delta i något nytt
•
Intensivt arbete på kort tid
•
Alla tycker inte att förändringarna är bra
•
Pågår mycket samtidigt på SUB –
omorganisation och ombyggnation
•
Reaktioner att bemöta
Bild hämtad från Britannica Image Quest
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Avslutningsvis
Snabb, innovativ och relevant!
●
Vara modig och prestigelös
●
Vara delaktig och ta ansvar
●
Våga göra ”fel” och göra om
●
Vänta ut – det tar tid!
Bild hämtad från Britannica Image Quest
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
Tack för uppmärksamheten!
Sabina Anderberg, Avdelningschef
Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek
[email protected]
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek
2014-04-02
/ Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek