EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)
ORG.NR. 556404-2769
IDEON Science Park, SE-22370 Lund
Scheelevägen 19F, Lund
Hemsida: www.euris.org
Lund 2008-09-30
EURIS: Amerikanskt universitet köper In Vitro Magnetic Field Generator
IDEON, Lund: Enligt tidigare rapportering har bolaget påbörjat produktlanseringen av det
nyutvecklade forskningsinstrumentet In Vitro Magnetic Field Generator MFG-1000. I
dagarna har bolaget sålt sitt första exemplar till University of Cincinnati (USA). Listpriset för
In Vitro Magnetic Field Generator är 5 400 EUR per enhet.
EURIS utvecklar, marknadsför och säljer magnetiska nanopartiklar samt utrustning för arbete
med magnetiska nanopartiklar. De magnetiska nanopartiklarna är avsedda för forskning inom
medicinska och terapeutiska tillämpningar. Den CE-märkta produkten In Vitro Magnetic
Field Generator MFG-1000 är en utrustning som är avsedd för snabb och noggrann alstring
av starka magnetfält. Användningsområden inkluderar exponering av vävnader, celler,
bakterier och / eller biologiska vätskor.
VD
För ytterligare information kontakta:
Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30