Inköpsnytt - Västra Götalandsregionen

advertisement
E X T R A
roduktinformation
vtalsinformation Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinfo Produktinformation Puktin
Inköpsn
Avtal
Allmän
diagnostik
terapi
Inköpsnytt
INFORMATION KRING AVTAL VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Sängar och akutpatientvagn
Koncerninköp har tillsammans med representanter från
Västra Götalandsregionens verksamheter genomfört en
upphandling gällande ”Sängar och akutpatientvagn”.
För ökat skydd för patienten kan sängen utrustas
med grindförhöjning och grindförlängning. Grindförhöjningen fästs vid befintliga grindar.
Avtalet
Pris: 17 500 kronor – i det ingår: lyftbåge/dävert
med handtag, batteri backup, IVA-skena, 150 mm
dubbelhjul och två handkontroller.
Avtalet gäller från 1 november 2016. Det som omfattas är standard sjukhussäng för vårdavdelning,
elektrisk sjukhussäng höga grindar, elektrisk sjukhussäng låg modell och elektrisk sjukhussäng för
maskinell tvätt.
Beställning
Sängar med respektive tillbehör beställs i Marknadsplatsen, detta gäller för samtliga modeller.
Standard sjukhussängen Eleganza 1
Eleganza 1 är en elektrisk justerbar säng med ett
stort antal funktioner med bra egenskaper.
Både Eleganza 1 och Image 3 är kompletta med
madrassplattformen Ergoframe och SafeFreegrindar. Den har även många finesser och tillbehör som tillval för att uppfylla olika avdelningars
önskemål.
Madrassplattformen Ergoframe
Eleganza 1 har en bra ergonomi för hantering av
grindar och gavlar. Det är även lätt att komma åt för
rengöring och service.
Sängen är utrustad med dubbelhjul som förenklar
transporter genom långa korridorer.
Pris: 14 450 kronor – i det ingår: lyftbåge/dävert
med handtag, batteribackup, 150 mm dubbelhjul,
inbyggd förlängning och 2 handkontroller.
Extra låg sjukhussäng Image 3
Image 3 en mångsidig lågsäng (lägsta höjd är 28
cm). Sängen kan utrustas med ett femte hjul som
förenklar transporter genom långa korridorer.
Madrassplattformen Ergoframe förebygger
trycksår genom att den utvidgar området kring
bäckenet med 16 cm vid uppresning av ryggstödet.
Det minskar skjuvningen i bäckenområdet och gör
att färre trycksår utvecklas. Funktionen gör att man
enkelt kan ställa in ett bekvämare sittläge.
SafeFree-grindar
Den speciella utformningen av SafeFree-grindarna
ger stöd och hjälper patienterna att mobilisera sig.
De varierande höjdinställningarna av grindarna gör
att de kan anpassas efter varje patients behov och
utformningen ger skydd och säkerhet samt underlättar för vårdpersonalen.
För produktfrågor och rådgivning
Anna Cierpisz, Linet Sweden AB
070-766 04 54 Martin Nilsson, Linet Sweden AB
070-766 76 73
intra.vgregion.se/inkop
Sida 1 (4)
roduktinformation
vtalsinformation Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
AvtalsinformationAvtalsinformationAvtalsinformationAvta
Produktinformation Produktinformation Puktin
Elektrisk standardsäng Proton P2 Washable
(säng för maskinell tvätt)
Proton P2 Washable är anpassad för att tåla regelbunden tvätt, både manuellt med högt tryck och i
automattvätt.
Akutpatientvagn 3-delad för längre transporter
Akutpatientvagnen är konstruerad och utrustad för
att klara de tuffaste miljöerna på sjukhusens akutmottagningar och för långa, trygga patienttransporter
mellan avdelningarna.
Vagnen är antistatisk och kan användas för att
t.ex. transportera patienten från akutmottagning
till röntgen och operation. Den är stabil, säker och
lättmanövrerad.
Några av egenskaperna:
• Extremt tålig ytbehandling klarar temperatur och
fukt när sängen tvättas regelbundet i högt tryck
• Motorer och kablage som klarar att sängen sköljs av
med vatten,
• Elektriskt manövrerad, IP66 Washable
• Extra dränering i konstruktionen minimerar att
vatten blir kvar efter tvätt
• Godkänd enligt SS-EN 60601-2-52
• CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet 93/42/EEC
Den tredelade liggplattan kan snabbt anpassas till
sitt-, ligg, eller hjärtläge och fällning till chockläge
kan göras både från huvud- och fotändan. Höjning
och sänkning sker rakt upp och rakt ner, utan förskjutning i längdriktningen.
Droppställningen är fastmonterad på vagnen för att
alltid finnas lätt tillhands. Avvisarhjulen fångar upp
stötarna ifall man kör emot väggar i trånga passager.
Körhandtagen är placerade i körriktningen och har
alltid samma läge, oavsett liggdelens position.
Grindarna kan enkelt fällas upp och fungerar som
Pris: 24 527 kronor – i det ingår: tillbehörsfäste,
lyftbåge, droppställ och höjda grindar.
Elektrisk standardsäng Proton P2
med höga grindar
Sängen passar i vårdmiljöer med mycket höga krav
på säkerhet, ergonomi och funktionalitet.
Några av egenskaperna:
• 4-delad liggyta
• Vikt säng 118 kg
• Patientvikt 225 kg
• Elektriskt manövrerad, IP66
• Godkänd enligt SS-EN 60601-2-52
• CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet 93/42/EEC
Pris: 19 014 kronor – i det ingår: tillbehörsfäste,
lyftbåge, droppställ och höjda grindar.
För produktfrågor och rådgivning
Camilla Holmlund, Proton Group AB
0370-69 26 65
[email protected]
handtag när patienten sitter. I det välutrustade
grundutförandet ingår även två korgar för patientens
tillhörigheter.
Madrassen är utrustad med fyra handtag på varje
sida för att snabbt kunna förflytta patienten från
vagnen till exempelvis röntgenbord.
Pris: 27 500 kr – i det ingår: madrass, grindar, dropp
ställning och två förvaringskorgar. Tillbehör som
madrass special, fotgavel och grind special höger alt.
vänster finns.
För produktfrågor och rådgivning
Mikael Andersson, Oscar Medtec (fd Oscar Instrument)
0303-23 31 63, 0723-09 53 02
[email protected]
intra.vgregion.se/inkop
Sida 2 (4)
roduktinformation
vtalsinformation Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
AvtalsinformationAvtalsinformationAvtalsinformationAvta
Produktinformation Produktinformation Puktin
Följande områden inom sängar, sängbord
och patientvagnar har tidigare tilldelats
med avtalsstart från 1 juli 2016.
Produkterna finns beställningsbara i
Marknadsplatsen.
Hydraulisk säng och balja för nyfödd
I avtalet med Merivaara ingår hydraulisk säng
Futura plus och balja för nyfödd. Futura-sängen är
anpassad för psykiatrivård.
Balja för nyfödd från Merivaara.
För produktfrågor och rådgivning
Philip Simonson, Merivaara
073-980 58 58
[email protected]
Elektriska sängar
I avtalet med Linet Sweden AB ingår:
• Elektrisk bred säng (liggyta 100 cm), Image 3
Bariatric
• Laterallutad elektrisk säng, Latera Acute,
en justerbar säng med lateral lutning. Detta
underlättar vändning av patienten med minimal
fysisk ansträngning för vårdpersonal
• Elektrisk juniorsäng, Eleganza Smart Junior
Laterallutad elektrisk säng från Linet Sweden AB.
För produktfrågor och rådgivning
Anna Cierpisz, Linet Sweden AB
070-766 04 54 Martin Nilsson, Linet Sweden AB
070-766 76 73
Elektrisk neonatal säng
I avtalet med KanMed AB ingår elektrisk neonatal
säng, Baby Bed BB100 och Babywarmer.
För produktfrågor och rådgivning
Åsa Stafverfeldt, KanMed
08-564 856 40
[email protected]
Komponenterna i tillbehöret Babywarmer
intra.vgregion.se/inkop
Baby Bed BB100 med tillbehör
Babywarmer installerat
Sida 3 (4)
roduktinformation
vtalsinformation Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
Avtalsinformation
Produktinformation
AvtalsinformationAvtalsinformationAvtalsinformationAvta
Produktinformation Produktinformation Puktin
Sängbord med förvaring
För produktfrågor och rådgivning
Andreas Månsson, Proton Caretec
0370-69 26 81
[email protected]
I avtalet med Proton Caretec ingår sängbord med
förvaring, Protable 410112. Bordet finns
beställningsbart i vitt, björk och bok. För övriga
produkter kontaktas leverantören.
Camilla Holmlund, Proton Caretec
0370-69 26 65
[email protected]
Sängbordet Protable 410112 visas här i bok.
För produktfrågor och rådgivning
Anna Cierpisz, Linet Sweden AB
070-766 04 54 Sängbord utan förvaring
I avtalet med Linet Sweden AB ingår
sängbord utan förvaring Solido 2.
Martin Nilsson, Linet Sweden AB
070-766 76 73
Patientvagn 3-delad
För produktfrågor och rådgivning
Urban Johansson, Sjöbloms sjukvårdsutrustning
0660-68 90 05
[email protected]
I avtalet med Sjöbloms
Sjukvårdsutrustning AB
ingår patientvagn 3-delad,
centrallåsta hjul inkl. ett
femte styrhjul.
Patient- och akutvagn från Sjöbloms Sjuvårdsutrustning samt gasflaskhållare som tillbehör.
Patientvagn bred
I avtalet med Liko AB ingår patientvagn bred,
Procedul 8000.
För produktfrågor och rådgivning
Björn Krohne, Liko AB
070-551 55 38
[email protected]
Läs mer:
>> Avtalet Sängar, sängbord och patientvagnar
>> Avtalet Sängar och akutpatientvagn
Om beställning
Kundservice
020-375 000, knappval 2
Vid frågor
intra.vgregion.se/inkop
Om avtalet
Inger Hallsten
Avtalsägare, koncerninköp
[email protected]
Sida 4 (4)
Download