VibroSense Dynamics AB: Forskningsresultat från

advertisement
Pressmeddelande 2017-04-04
VibroSense Dynamics AB: Forskningsresultat från studie med
Multi Frekvens Vibrametri på barn och ungdomar skall
presenteras som en posterpresentation vid American
Diabetes Associations Scientific Sessions
Läkaren och doktoranden Erik Ising, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds
universitet, skall presentera sina forskningsresultat vid American Diabetes
Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017. Erik Ising har
genomfört en studie på barn och ungdomar med typ 1 diabetes, med användning
av Multi Frekvens Vibrametri, för att undersöka ifall nervskador i händer och
fötter orsakade av diabetes går att upptäcka.
Erik Ising har genomfört en studie med Multi Frekvens Vibrametri för att undersöka den
vibrotaktila känseln, det vill säga känsel för vibrationer, för att se om det är möjligt att
identifiera individer med tidig känselnedsättning i händer och fötter, bland barn och
ungdomar med typ 1 diabetes.
- Resultaten av den här studien är intressanta. Vi är glada att få möjlighet att presentera
studien på American Diabetes Associations Scientific Sessions, säger Erik Ising, läkare
och doktorand, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.
All information i det inlämnade abstraktet är preliminär och kan komma att ändras fram
till presentationen vid ADA’s 77:e vetenskapliga session.
All information i abstraktet är föremål för embargo till 22:00 Pacific Time, lördagen den
10 Juni, 2017.
Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: [email protected]
www.vibrosense.com
Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter
och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget
grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.
Download