Studieteknik - Utbildning, Göteborgs universitet

Miniföreläsning om studieteknik
Britt Klintenberg
språkhandledare
Humanisten
1
Vad är språkhandledning?
Akademiskt skrivande
Muntliga presentationer
Studieteknik
engelska eller svenska
2
För vem?
Alla studenter på fakulteten
är välkomna
Grund- till doktorandnivå
Enskilt eller i små grupper
Helt frivilligt, anonymt, gratis
En gång eller kontinuerligt
under studietiden
3
Hur?
• Individuell
språkhandledning
• Öppna föreläsningar
• Språklab
4
Öppna föreläsningar
Tid: Torsdagar 16.15 – 17.45
Lokal: C363
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.
Oral Presentation
Academic Writing
Studieteknik
Akademiskt skrivande I
Akademiskt skrivande II
5
Information och kontakt
www.utbildning.gu.se
/student
/sprakhandledning
/humanistiska_fakulteten
[email protected]
[email protected]
6
Om skillnaden mellan att gå
på högskolan och gymnasiet
•
•
•
•
•
Mer text att läsa och färre lektioner
Mer planering och eget ansvar
Lätt att känna sig anonym
Särskilda krav på hur man ska lösa uppgiften
Du ska vara kritisk och självständig
Kom ihåg:
- Du är inte ensam – försök hitta en studiegrupp!
- Du har ett bagage med dig från gymnasiet
som du kan använda
( Wilhelmsson Studiepraktikan, 2007)
7
Studiemiljö
planering
inlärningsstil
studieteknik
lässtrategier
anteckningar
minnet
repetition
8
Studieteknik
Hitta din egen stil!
Skapa nya vanor!
9
Många 1000 sidor text
10
Lästekniker
•Översiktsläsning
•Sökläsning
•Intensivläsning/närläsning
•Snabbläsning
11
Olika sorters böcker
Olika sätt att läsa
• Skönlitteratur –
deckare/romaner
- Läser från början till slut.
• Facklitteratur
- Läser kanske slutet först, kollar
innehållsförteckningens
rubriker, letar efter
sammanfattningar, kollar
bilder och tabeller.
12
Facklitteratur
1. Översiktsläsning först
Skapar förförståelse
genväg till förståelse
2. Intensivläsning
13
Föreläsning - Seminarium
Var alltid förberedd genom
att ha läst innan.
14
Snabb översikt
Fördjupad översikt
15 min, läs baksida,
innehållsförteckning,
rubriker, bilder
30 min, Läs
sammanfattningar, Läs
första och sista meningen i
varje stycke,
instuderingsfrågor
Föreläsning
anteckna/
fråga/ prata med
kompisar
Intensivläsning
med repetition
anteckna/
återberätta/
svara på frågor
15
Lästekniker: intensivläsning
Syfte: läsning som ger djupförståelse och
detaljkännedom om texten
• Förbered läsningen:
- Sammanfatta det du läste tidigare
innan du börjar läsa
• Bestäm hur lång tid du ska arbeta.
Läs 15-45 min och ta sedan en kort paus.
Om du tappar fokus: pausa!
16
Var aktiv under läsningen
• Ställ frågor till texten.
• Sammanfatta: Vad vet jag,
vad vill jag veta?
• Diskutera det du läst med
andra.
• Anteckna -både vad som
är viktigt i texten men
också vad du kommer att
tänka på.
• Omformulera
17
Koncentration
• 30-50 minuter lämpligt pass
• Byt miljö mellan passen
• Låt hjärnan vila
18
Praktisk planering
• Antal sidor text – antal dagar
• Skriv i kalendern vilka tider du ska
plugga/ vad du ska plugga på
• Planera in repetition
• Bestäm tid med kompisar för
repetition
• Planera in ledig tid/ belöningar
• Se dina studier som ett jobb
” Jag kan
inte då, jag
jobbar ”
19
Arbetsplats ?
• Läsesalar på bibliotek
• Hemma i lugn och ro
Störande moment?
20
Litteraturen
•
•
•
•
Låna
Köpa nytt
Köpa begagnat
Köpa nytt – sälja nästa år
• Skaffa böckerna i tid!
21
Hur mycket minns man?
• Hör
20%
• Hör och ser
50%
• Hör, ser och gör
70%
• Undervisar andra om
90%
22
Repetera - arbeta mindre
• Repetera innan du glömt
70-90% av förmågan att återge
information har gått förlorad
efter 24 timmar
•
•
•
•
Inom en timme
Inom ett dygn
Inom en vecka
Inom en månad
23
Hur repetera?
• Efter föreläsning.
- Prata med nån direkt efter / Kolla på
anteckningarna
• Innan du lägger ifrån dig boken.
- Kolla rubriker och berätta vad det
handlade om/ Sammanfatta för en
tänkt lyssnare
- Summera: Vad vet jag, Vad är jag
osäker på, vad vill jag fråga om
24
Ytinriktning
djupinriktning
• Memorerar
• Upprepar som det stod i
texten
• Håller sig inom ämnet,
kursen, lärare
25
Djupinriktning
ytinriktning
• Försöker förstå
• Bearbetar stoffet för att
passa in det i redan
existerande kunskap
• Ser kopplingar till andra
områden/Jämför
• Värderar
26
Varför anteckna?
• Får syn på dina och andras tankar
• Lär dig när du
strukturerar/sorterar/väljer ut
• Omformulering egen kunskap
• Hjälper minnet
• Något att repetera utifrån
• Underlag för hemtentor
27
Mind-map
• Använder fler sinnen (färg,
form, bild)
• Bilder ger starkare signal in
(minns bättre)
• Överblick direkt
• Ser strukturen
28
Anteckningar – praktiska tips
•
•
•
•
•
Datera anteckningarna
Numrera sidorna
Sätt rubrik
Skriv nyckelord
Lämna utrymme mellan anteckningarna
för kompletteringar
• Om bok: Skriv kapitel- och sidnummer
• Jämför anteckningarna med
en kamrat.
29
Planera gärna in
Torsdagar 16.15-17.45
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.
i C363
Oral Presentation
Academic Writing
Studieteknik
Akademiskt skrivande I
Akademiskt skrivande II
Välkomna!
30
Källor/ Bra litteratur
• Lyckas lära (Högskolor och universitet)
av John M Steinberg
• Skriva för att lära av Olga Dysthe/ Torlaug
Lokensgard Hoel
• Studieteknik av Sandra Torres/Jan Trost
• Studieteknik för universitet och högskola
av Mattias Kellqvist/Mats Eneroth
• Studiepraktikan: Om att läsa och skriva i
högre utbildningar av Elisabet Wilhelmsson
• Youtube- föreläsning av Ingmar Andersson
Sök på ”studieteknik för universitetet”
31