Diskussion och slutsatser

advertisement
BO$$$A meets L.A.
En dokumentärserie i fyra delar om musikskapande och
sökandet efter kreativitet och inspiration.
Frida Holmgren
Högskolan Dalarna
Ljud- och musikproduktion (Audiovisuell produktion)
Kurskod: LP2011
Termin: 6
Projektägare/Producent:
Projektets ägare/producent som utformar detta projekt är jag - Frida Holmgren. Mina
medproducenter är Sofi Pousette, Moa Sydorw & Katarina Testad som kommer att fatta
diverse beslut tillsammans med mig. Det handlar om att i det stora hela finns en yttre plan
som är ramen, och vi bestämmer tillsammans innehåll i ramen och diverse beslut som behövs
göras för att nå projektmålen.
Vad?
Det som kommer att levereras som slutprodukt är en dokumentärserie i mini-serie format i
fyra delar. Det handlar om fyra tjejer, med fokus på tre i sökandet om kreativitet i Los
Angeles. Där alla fyra tjejer har olika mindre projekt som kommer att forma hela projektet i
slutändan. Det kommer i det stora hela handla om att Moa & Katarina tillsammans ska
slutföra en Ep. Sofi ska slutföra ett mixtape eftersom hon jobbar som DJ i Sverige och
tillsammans leta gig. Jag ska förutom att filma dokumentärserien, jobba med musik/ljud till
introt för serien som också är tanken att vi ska göra tillsammans. Planen är att använda oss av
egen producerad musik i serien.
Bakgrund & varför?
Tjej-kollektivet BO$$$A girl gang startades i Stockholm av ett gäng tjejer som ville skapa
tillsammans med fokus på musik. Dessa tjejer är och var på olika vis kreatörer och
oetablerade artister som tillsammans vill förändra kultur och- musikbranschen genom att göra
den mer jämställd. Under åren har BO$$$A etablerats mer och tjejer har kommit som
oetablerade till etablerade, där bland annat medlemmar släppt Ep’s och varav en har blivit
signad genom Universal Music Group, och en annan fått sin låt spelad på radio i P3 och har
utbildat sig genom producentprogrammet i Stockholm. I dagens läge är det 8 medlemmar som
på olika vis jobbar med musik och annan konst.
Jag blev medlem i BO$$$A under hösten 2016, då jag har ett stort intresse för animation och
gör visual loops som jag uttrycker genom att VJ:a bland annat och studerar Audiovisuell
Produktion på Högskolan Dalarna. Det visuella har alltid spelat ett stort intresse för mig. Jag
hade kontakt med en medlem som också är en nära vän. Något som BO$$$A ännu inte hade,
var en medlem som jag. Jag har alltid varit mån om att jobba tillsammans med tjejer i den här
branschen, för att lyfta och engagera varandra till att våga ta plats. Något jag också har skrivit
och undersökt om i en B-uppsats, där unga-kvinnor också indikerade på att dem vågar ta mer
plats genom kollektiva initiativ drivna av kvinnor (Holmgren, 2015). Vilket för mig var
fantastiskt vetskap. Vi har under höst och vinter, fram tills nu, jobbat hårt på olika platser i
Gävleborg och Dalarna, eftersom många av oss har växt upp i dessa områden.
Effekten av projektet ser vi som team ska visa att man som tjej i denna bransch kan klara av
vad som helst bara man vill, sen också att vara någon slags identifikations-källa till andra
tjejer som befinner sig i musik och kultur-branschen. Därför är målgruppen specifikt unga
kvinnor, HBTQ-personer och icke-binära eftersom vi anser det vara viktigt att nå ut till denna
målgrupp, eftersom dem ofta tas på mindre allvar i branschen.
Projektidé
Som tidigare beskrivet så kommer det att levereras en dokumentärserie i mini-serie format om
fyra medlemmar i gänget BO$$$A, som fortfarande är byggs upp och befinner sig i en
etableringsfas. Något vi vill visa andra unga kvinnor på väg in i samma bransch som oss, eller
som brinner för musik & konst, är att man kan producera på egen hand utanför en större aktör,
eller en man som står bakom produktionen. Vi hoppas även på att inspirera och vara en slags
identifikations-källa för andra unga kvinnor som verkligen vill göra det som vi gör, och få
kvinnor, och HBTQ personer att jobba mer tillsammans. Som vi alla indikerar pushar vi
varandra mer och tar varandra på ett större allvar än när vi exempelvis har jobbat med män i
samma bransch. Dock något som faktiskt förändras mer och mer, och som vi vill stödja och
vara öppna för.
Den genre som vi vill eller anses vara mest placera dokumentären i är i både ungdoms- och
musik genren. Men också i någon slags samhällsanda, då vi anser det vara ett aktuellt
debatterat ämne om kvinnor i musikbranschen. Tanken är att serien ska distribueras via en
större samverkansaktör exempelvis via SVT som vi vill pusha på. Men i annat fall kommer vi
att släppa den på vår gemensamma Youtube-kanal då vi också anser att det är ett växande
forum med mycket potential, det blir allt explosivare att lägga ut diverse video-loggar om vad
människor gör på sin fritid och att följa någon i sitt vardagsliv. Tanken är även att driva denna
Youtube-kanal i samband med dokumentären men inte i lika stora drag, för att smygstarta och
potentiellt få kanalen att växa i samband med plan b. Vi kommer även att jobba med våra
egna social medier aktivt för att promota det vi gör.
I korta drag utifrån Voodofilms principer avseende dokumentärfilm så handlar det om att det
man filmar ska styra berättelsen, i praktisk mening är det bra att ha enklare utrustning med sig
och inte ett fullsatt team på plats. Fokus kommer att ligga på postproduktionen i efterhand då
det kommer att ingå fler team-medlemmar från Högskolan Dalarna som går bland annat Ljud
och musikproduktion och Design för information och reklam, som har diverse kunskaper som
jag inte har i lika stora drag, vilket också underlättar produktionen. Något man också bör
tänka på är att ”döda sina älsklingar, eller ”kill your darlings” vilket vill säga att man lär följa
en röd tråd och inte kan ha med allting som är intressant utan bilda sin berättelse. (Grassman,
2012)
Syfte & bakgrund
Det största syftet med produktionen är för min egen del att utveckla mitt visuella sinne och
intresse. Ur ett audiovisuellt perspektiv så är allting väldigt spretigt, och det gäller att tänka
utanför boxen (oftast). Det handlar inte alltid om endast en konstinstallation, en musikvideo
eller att VJ:a, Utan om sambandet mellan ljud och bild, oavsett hur en väljer att utforska det
enligt mig själv.
Jag vill utforska detta genom att lära mig mer om dokumentärt filmande i samband med det
som jag tycker är viktigt i samhället. Jag uttrycker mig ofta politiskt i både konst och musik
och det är en möjlighet att få applicera detta på en mer verklighetsbaserad plan. Jag anser att
det är viktigt att lyfta människor som inte syns lika mycket och som jobbar för ett bra syfte.
Eftersom det är något jag vill arbeta med i framtiden och testa olika metoder för att hitta min
nisch inom audiovisuell produktion, så anser jag denna form av projekt användbar för min
del.
Jag tror att denna typ av produktion befinner sig i samtiden väldigt mycket. Som tidigare
nämnt blir det allt vanligare att vilja följa människor i deras vardagsliv. Dock ser man inte
mycket utav kreativa människor och hur processen går till när man skapar, eller hur mycket
tid och kraft man lägger ner på sina verk, oavsett form. Det jag också tar lärdom av är att se
hur mycket denna typ av produktion kostar, då vi har bidragit med den största delen ur egen
ficka, förutom mitt studie-bidrag som jag har fått för denna resa. Vi har en gemensam
BO$$$A kassa som vi lägger pengar i efter diverse spelningar för att kunna köpa in material
som vi anser är viktiga och relevanta. I denna produktion har vi köpt in studio-material själv,
för både musikproduktionen och videoproduktionen.
Den samverkanspartner vi har utanför är Elin Eriksson, som har intresse att köpa in material
till produktionen: STUDION, som är en långfilmsdokumentär med Elin Eriksson och Saga
Gärde i regi, och produceras av Dela kakan.
De har under 2016 följt Popkollos separatistiska producentkurs för kvinnor och transpersoner.
Under kursen arbetar 20 deltagare steg för steg med producent skapets alla delar, från ellära
till mastring. Med utgångspunkt i kursens deltagare och andra aktörer inom musikbranschen
vill dem undersöka vilka strategier som idag används för att få arbeta på egna villkor. Genom
att skildra nya plattformar och arbetssätt vill dem göra nedslag i en musikbransch i
förändring, och samtidigt inleda ett samtal om producenten och dennes roll i musikhistorien.
”Studion” är ett musikdrivet filmprojekt med visuellt fokus om musikproduktion, kreatörer
och nya plattformar. Det är också en film som ställer frågor om studio-rummet: Vem tar
plats? Vem stängs ute? Vem bjuds in och vilka historier sitter i väggarna? Medverkar i
filmprojektet gör bland andra: Caty Testad, Bosssa Gang, Barbara Chamoun, Selen Özan,
Dijle Özlem, Cindy Lee (Popkollo), Robin Karlsson, Jenny Wilson, Beatrice Eli, Ayesha
Quriashi och Rojda Sahin. Filmen stöds av Svenska filminstitutet, Film i Skåne och SVT.
(Eriksson, 2016)
Projektets effektindikatorer mäter vi genom våra nätverk och genom nätverkande i Los
Angeles. Vi testar vår målgrupp med att teasa det vi gör under projektet och uppdaterar våra
nätverk medvetet i samband med dokumentären.
Referensproduktioner
Den största referensen till tidigare gjorda produktioner om artister som etablerats (specifikt
kvinnor) är dokumentärserien om Dj-duon Rebecca och Fiona under deras genombrott 2009.
Denna serie fick miljonsuccé vilket var oväntat. Eftersom webb-serier och kortare videos
överlag har fått ett sådant genombrott på sistone, gissar jag att serien hade gått minst lika bra,
om inte bättre idag. Serien sändes via SVT Play, och finns idag att se via Youtube, för den har
tagits bort från SVT. (Benholm, 2010)
En annat exempel på en dokumentärserie som även gjordes av SVT Play var serien Femtastic
(Girls up front) där man fick följa Vanessa ”DJ Ney Ney” Marko och Nathalie ”Cleo”
Missaoui, som är grundarna i kollektivet Femtastic. Under sex avsnitt fick man följa dessa
kvinnor och andra kvinnliga musiker och handlade som handlade om musik, vänskap,
drömmar, mål, familj och feminism. (Femtastic)
Femtastic är dock ett etablerat kollektiv med musiker som har kommit långt i branschen, men
som också har kämpat för att göra sitt statement i branschen och sticka ut för att höras. Något
vi inspireras av och vill hämta inspiration ifrån. Något jag känner är att tjejer som redan är i
front får synas. Det är inte förens dem faktiskt etableras dem pushas framåt, eller när dem har
en karaktär. Det är då också viktigt att visa hur det går till innan det händer.
Det som är min största uppfattning inom tidigare referenser är att det blir stelt från och till,
eller väldigt manus-uppbyggt och allvarligt. Det är något jag inte alls vill följa. Vi kommer
definitivt ha allvarliga delar med, men också det som är fånigt och gör att man inte sitter på
helspänn. Det ska kännas spännande att följa oss. Något jag även har gjort en del tidigare är
montage, mycket i videos men också i bild. Det är något jag vill använda mig av, för att göra
det mer stämningshöjande. Vi har exempelvis en intervjuhörna, som vi kallar bikten, där vi
har biktljus som man tänder innan en bekännelse. Där finns det plats för att animera och låta
fantasin flöda utan att det blir allt för fånigt. Det är fortfarande en målgrupp vi väljer att nå ut
till som vi anser passar till detta.
Hur?
Projektets tidsram enligt kurs är en begränsad tid på 10 veckor, då produktionen ska innehålla
160 timmar. Dock har jag lagt tid på detta projekt utanför skolan för projektets förstudie och
planering inför resa som har innehållit 160 timmar till, av eget intresse. Den
produktionsmodell jag och mitt team kommer att använda är en kombinerad metod som jag
anser kompletterar det som behövs för att nå projektets mål.
De metoder som kommer att användas är en stage-gate modell och en agil-metod vid namn
Scrum. Stage-gate modellen innehåller milstolpar som är användbart för att kryssa av delmål
som man har i sitt projekt för att stödja upp sitt projekt och titta över det man har gjort. Det
kan även kallas tollgates, då man kommer till en beslutspunkt som man vanligtvis lämnar till
en styrgrupp, men som i detta fall är jag och mina medproducenter samt i koppling till
handledning genom skolan. Det kommer att göras genom att ha dagliga möten och
veckomöten för att se över det man har gjort och titta över om det är något som fattas, och för
att reflektera. Delmålen i detta fall är ett sätt att synliggöra projektets framsteg. (Hallin &
Gustavsson, 2012:66)
Den agila-metoden jag har valt att använda heter Scrum och som är iterativ, dvs att projektet
utformas allteftersom projektet fortskrider. Metoden är flexibel och användbar för
projektsökande mål. Scrum-metoden fungerar så att personerna i projektet har den kompetens
som krävs, vilket till viss del är sant i detta fall. Därför är också stage-gate modellen en
backup för detta. Det man gör är att man listar ner allting som man behöver till en så kallad
product backlog. Punkterna i listan ges olika prioriteringar och det som anses vara mest
värdefullt sätts upp på en sprint backlog. Under arbetet är teamet självorganiserade men
coachas av en scrum-master, som i detta fall kommer vara både jag och Katarina. Katarina
har främst koll på innehåll, medan jag kommer att justera det och anpassa. Detta kommer att
göras varje morgon lite kortare, för att arbetet ska fortgå. Sedan kommer vi att gå igenom en
sprint varje vecka på ett lite längre möte för att reflektera, och där kommer också Stage-gate
modellen in och äger rum. (Hallin & Gustavsson, 2012:73)
Platserna vi kommer att befinna oss på under produktionen är i Los Angeles där allt filmande
kommer att ske på olika platser vi kommer besöka. Planering kommer att ske i vår lägenhet
som vi kommer att bo i under vistelsen. Vidare produktion, alltså postproduktionen kommer
att påbörjas i Los Angeles men slutföras i mediehuset på Högskolan Dalarna med ytterligare
team-medlemmar.
Kunskapen jag främst måste lära mer om är dokumentärt filmande. Det finns inte enligt ram
mycket regler kring dokumentärt filmande, utan som tidigt skrivet handlar det om att låta det
man filmar styra. Det är postproduktionen jag främst behöver kunskap inom, att redigera har
jag kunskaper om sedan tidigare, och även en del hur ljud och bild synkas, dock har jag valt
att ta in team-medlemmar specifikt för detta, för att underlätta produktionen. Det gäller
exempelvis gradering och mixning. Det är också en form av lärande att forma ett projekt och
styra det under en tidsram, även att använda projektplanen. Boken projektledning av Hallin
och Gustavsson är användbar i detta läge när det handlar om att lära sig mer om
projektledning, där alla delar av projektet finns.
Beslutsfattande
Projektet kommer främst att ledas utav mig, som tidigare har lett projekt som projektledare i
tidigare kurser och som även medverkade i entreprenörskaps-kursen i termin fyra. Vår
projektidé där kom långt i en tävling driven av Venture Cup. Jag kommer att vara scrummaster tillsammans med min medproducent Katarina Testad. Jag är också en inslagsproducent
till projektet men fungerar som allt i allo. Katarina har gått på producentprogrammet i
Stockholm och släppt en låt vid namn Säg Till Han som spelas flitigt på P3, hon är även med i
en dokumentär om just producentprogrammet och har blivit följd under höst/vinter och även
med oss i BO$$$A. Hon jobbar på en ungdomsgård för yngre personer som vill lära sig mer
om musikskapande och att producera. Hon har även jobbat tidigare med femtastic, och
popkollo.
Sofi Pousette, även en av mina medproducenter har jobbat med musik sedan barndomen. Hon
har utbildats via Jazz-linjen i Gävle, och har även jobbat på popkollo. Hon är DJ i Stockholm
och spelar trummor i en ensemble. Hennes kunskaper är viktiga i synpunkt till musik och ljud,
då hon också kommer att bidra med detta till produktionen. Moa Sydorw har också utbildats
via Jazz-linjen, och har också viktiga synpunkter inför loggning av material. Hon är också
stylist och bidrar med planering av vissa scener som är manusförfattande. Ett exempel är
introt till dokumentären.
De konstnärliga besluten fattas av mig, och även diverse tekniska beslut. Dock har alla något
att säga till om, även om det är jag som styr i största hand. Ekonomin styr vi tillsammans för
projektet genom vår BO$$$A-kassa. Speciellt det vi köper tillsammans, och vi delar på
allting. Vi är alla mån om att hålla våra deadlines till möten och viktiga milstolpar.
Vidare produktion kommer att slutföras i Falun, där jag kommer att sitta som huvudklippare.
Med mig kommer jag att ha Evelina Wärendh som kommer att hjälpa till med grading. Hon
studerar filmdesign för reklam och information. För ljudet kommer jag att ha Amanda Torres
som studerar Ljud och musikproduktion för hjälp med ljud och musik. Det är också viktigt för
mig att ha med mig just tjejer, eftersom det är hela idén från början. Det är också ett bra sätt
att utbyta erfarenheter.
När?
Som tidigare nämnt så har planeringsfasen legat tidigare än kursens start, då vi har planerat
allting från resa, vilket vi har insett tar tid. Innehållet har vi främst bestämt under projektets
gång, eftersom det finns mycket som man som kreatör behöver hitta längst vägen och det är
viktigt för alla att visa den processen. Den första perioden innehåller fyra veckor av
inspelning på plats, även musikskapandet för serien och upplägget för hur postproduktionen
ska utföras de resterande tre veckor. Nedanför är ett exempel på hur det ser ut:
BO$$$A MEETS L.A
Inspelning
Tidsplanering
V.1
Scrum varje morgon
09:00 (Gå igenom vad
som händer för dagen)
Sprint.
V.2
V.3
V.4
->
->
->
Delmålsmöte Söndagar
09:00 en gång i v.
->
->
->
V.1
V.2
V.3
V.4

Första spelning med  Produktion/Musik/
Sofi
Inspiration? Vart?

Spelning/ Sofi/
BO$$$A

Club host/
BO$$$A

Nätverk och kanaler 

Prodd-Musik/
Hike


Bygga upp Studio
Avsluta serien.
(Allihopa) Vad
fattas?
Inslag/Intervju.

Personliga avsnitt
Research location

Yra – Berg och
inslag

Material till Elin

Logga

Logga
Postproduktion
V1
V2

V3

Logga Video och
Musik/Ljud

Testklippa
 Klippa/ Går allt ihop?
Skype möte. Skicka material?

Serie-intro/outro.

Personliga avsnitt

Gradera/Mixa ljuden.

Är allt på plats?

Final touches.
Elin Eriksson… Skicka test.
Avtal
Eftersom vi gör all produktion själva, står vi inte för juridiska problem inför produktionen. Vi
bibehåller alla rättigheter för vårt konstnärliga material. Vi har fått tillstånd att publicera en
mix som Sofi har gjort av låtar från produktionsbolaget RMH. Vi äger produktionen tills vi
möjligtvis har sålt produktionen, om vi kommer till den punkten. Vi vill fortfarande äga vissa
konstnärliga rättigheter.
Reservplan
De svaga punkter i projektet är planeringen, och om den ska hålla hela vägen. Samt om
visionen håller och om tiden håller. Eftersom jag/vi jobbar med produktionen samtidigt som
planeringen finns det också mycket som kommer falla bort, och det gäller att hålla sig till den
röda tråden. Trots knapp tid så hoppas jag ändå på att kunna visa en sammanfattning av serien
i slutändan, för att kunna fortsätta klippa den i efterhand så att visionen gör sig rättvis.
(Preliminär budget)
Den första perioden är de fyra veckor vi tillsammans spenderar i Los Angeles, resterande
veckor spenderas med postproduktion i Falun, då ingår andra medlemmar. Vi har tagit pengar
ur egen ficka och våran gemensamma BO$$$A kassa som vi har tjänat in när vi har haft
spelningar exempelvis. Divserse teknik är både fiktivt och det vi har betalat själva, för att få
fram hur mycket en produktion kostar i vanliga fall.
För Sofi, Katarina och Moa som är artister kan de som artister ta ut i minimigrundgage ta ut
4798:- per dag, eller gig. Vid första gig kan dock gaget reduceras med 25% som skulle dra av
1200:- från minimigaget. (Teaterförbundet)
Jag som producent med mindre yrkesverksamhet kan ta ut 768:- per dagsgage för denna typ
av produktion, i månadslön 13 808:- (Teaterförbundet)
Utbetalningar/Eget kapital
Resa:
Försäkringar:
som täcker
utrustning
Flygkostnader:
5000x4 = 20 000:-
Boendekostnader: Uber i L.A:
6500:-x4 26 000:- 1500:-x4 = 6000:-
2000:-x4 /år
Total:
8000:-
Utrustning:
Budget myggor:
700x3 = 2100
DSLR-kameror:
1000:-/dag x30
dagar = 30 000:-
Utrustning:
Datorer:
20 000:-x4 =80
000:-
Total:
184 800:-
Postproduktion:
Premiere Pro:
After FX:
Total:
400:-x6 timmar
800:-x8 timmar
11 200:-
x14 dagar =5600:52 000:8000:184 800:11 200:-
x7 dagar= 5600:= 256 000:-
Total budget:
Projektbudget
Total:
52 000:-
Studiolampor: Hemma-studio:
10 000:60 000:-
Mixer/DJ:
2700:- +
kabel
Diskussion och slutsatser
För att sammanfatta projektet kort, så har jag lärt mig otroligt mycket av denna typ av
produktion. Främst ”do’s and dont’s” och hur jag ska göra i framtiden. Jag har också varit
otroligt naiv när jag gick in i detta projekt. Visserligen var mina förstudier en underlättande
del, men att planera samtidigt som att producera är inget att rekommendera. Dock sätter det
press på en och gör att man kommer förbi delar som man anser är omöjliga. Man hittar vägar
förbi dem, och som kollektiv har man alltid en stöttande axel och gör att man kan hitta
lösningar tillsammans. Tack vare att mina medproducenter är producenter de själva har vi
kunnat hjälpa varandra när något inte har fungerat.
Målet med projektet var att leverera en dokumentärserie i fyra delar inom denna tidsram
vilket blev misslyckat enligt deadline, även att producera musik till serien, dock något som
inte har funnits tillräckligt med tid till, utan det är tjejernas musik som kommer att användas
till serien, och något vi har bestämt tillsammans. Diverse ljud har jag dock kunnat producera
och spela in för serien, exempelvis effektljud och atmosfär. Även postproduktionen har
behövt sin rättvisa tid, för bara trailer och ljudmixning i Pro-Tools för att smälta in till
klippen. Jag har till viss del fått hjälp av de medarbetare jag nämnde tidigare skulle finnas till
i postproduktionen. Eftersom projektet tog en annan riktning har jag inte behövt lika mycket
hjälp, utan mer ett extra öga för det jag varit mest osäker på, så som gradering och
ljudläggning.
Det var också en tanke att Elin Eriksson som jobbar med långfilmsdokumentären Studion
skulle köpa in material. Dock stämde det inte överens med deras material eftersom vi använde
två mindre kompakta kameror som var enklare att släpa runt på. Eftersom vi är medverkande i
Studion kändes det okej att någon annan filmade oss, då var det också enklare att jag själv var
med. I slutändan kommer vi ända att utbyta idéer, tankar och jobb eftersom Elin och vi har en
nära kontakt. Som kan gynna min produktion ändå genom Elins kontaktnät och hennes
support.
Mitt personliga mål anser jag att jag har uppnått. Jag har genom att praktisera denna typ av
produktion lärt mig hur jag enklare kan planera i framtiden, ställa in kameran rätt, tänka på
estetiken, hitta en röd-tråd, logga filer, använda mig av projektmetoden, klippa trailer och på
det sättet man klipper för en dokumentär. Främst har jag klippt konstfilmer i synk, och kanske
inte riktigt i denna anda. Sen har jag också kanske lärt mig framförallt att vara mindre naiv
och att lägga upp tiden bättre. Postproduktionen behöver sin rättvisa tid, och det är kanske det
som är viktigast i slutändan.
Effektmålet av hela projektet anser vi har gett oss och mig en otrolig boost. Genom att
nätverka och att teasa vår målgrupp har vi också byggt ett större nätverk och sett att
människor vill se mer av oss. Redan har tidningar skrivit om Sofi’s debutsingel hon släppte i
slutet av resan, Katarina har blivit kontaktad av Universal och mycket annat, vilket också
lämnar en spänning tills dokumentären kommer för att visa processen som har varit jobbig
men kul för att komma dit. Vi har också insett mer och mer att sociala medier boostar artister
och kreatörer idag. Katarina har jobbat med nätverk i många år och har därför en större koll
och strategi på hur man bygger upp en relation med tittare och lyssnare. Vilket vi alla har lärt
oss av, framför allt jag som är otroligt dålig på att släppa saker som jag jobbar på.
Projektet är verkligen inte över för min del, det är något jag kommer ta åt sidan personligen
med all ny energi och med ett nytt tänk kring upplägget som kommer att göra projektets
rättvisa. Det är ett uppbyggande av mitt egna portfolio, och något som jag anser är viktigt att
vinkla på rätt sätt. Det är verkligen inget att kasta ihop och lägga ut. Eftersom det också är ett
skolprojekt som blir ett professionellt yrkesprojekt så fort det distribueras känns det också
otroligt viktigt att jobba extra på det.
Källförteckning
Benholm, Sofia (2010). Miljonsuccé för Rebecca och Fiona. SVT. Hämtad den 15:e februari
2017 från http://www.svt.se/kultur/miljonsucce-for-rebecca-och-fiona
Carlsson, Mattias (2016). Femtastic – Girls up front. Kingsizemag. Hämtad den 15:e februari
2017 från http://www.kingsizemag.se/samhalledebatt/premiar-idag-for-dokumentarserienfemtastic-girls-up-front/
Eriksson, Elin (2016). Regissör för långfilmsdokumentären Studion. (Muntlig)
Grassman, Eveline (2012). Så gör du en dokumentärfilm. Voodofilm. Hämtad den 15:e
februari 2017 från http://www.voodoofilm.org/artikel/dokumentarfilm
Hallin, Anette, Karrbom Gustavsson, Tina. (2015). Projektledning. Stockholm. Liber AB.
Teaterförbundet (2016). Film-, TV-, Video-inspelningsavtal. Hämtad den 15:e februari 2017
från http://teaterforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/Kollektivavtal-Film-TV-Video.pdf
Download