Optiklaborationer

advertisement
Optiklaborationer – ljusets brytning
Material
Glasbägare
pennor
sten
glasfat
prisma
vitt ljus från en diaprojektor, overheadprojektor eller ficklampa, (ljuset måste avskärmas till en smal
stråle)
konvexa linser (förstoringsglas)
1. Tag en bägare med vatten. Stick ner en penna i vattnet. Studera pennan från alla håll. Vad
upptäcker du? Lägg en liten sten i bottnen på bägaren. Sikta på stenen med pennan snett
uppifrån ovanför vattenytan. Om pennan förs in i vattnet i exakt denna riktning, träffar den
då stenen? Kan du förklara fenomenet?
2. Tag ett fat med vatten. Lägg stenen i glasfatet. Undersök stenen från alla riktningar. Plötsligt
försvinner stenen. Förklara fenomenet.
3. Låt en stråle vitt ljus brytas i ett prisma. Fånga därefter upp strålen på en skärm. Vad märker
du? Var har du råkat ut för samma fenomen? Kan du förklara regnbågens uppkomst?
4. Tag en konvex lins och tunt papper. Försök att få pappret att brinna. Den konkava linsen har
också en brännpunkt. Kan man se den? Kan den användas för att få papper att brinna?
5. Linser kan användas för att åstadkomma bilder. I ögat finns en lins. Hur uppkommer bilden
av ett föremål man ser på? Vad är det för nytta med glasögon?
Download