Pedagogiska meriter

advertisement
1
CV Ingiridur Skirnisdottir
2007-07-27
Jag är islänning som har bott i Sverige i drygt 27 år, är gift med svensk man och
har 2 barn födda 1983 och 1991
Läkarexamen Reykjavík, Ìsland 1978
Isländsk läkarlegitimation maj 1980
Svensk läkarlegitimation december 1980
Norsk läkarlegitimation december 1993
Specialist inom Obstetrik och Gynekologi i Sverige januari 1985
Specialist inom Obstetrik och Gynekologi på Island april 1987
Klinisk tjänstgöring
KK, KSS Skövde 1/6 1980-31/1 1986
KK Kalmar läns sjukhus 1/2 1986-31/1987
KK Centralsjukhuset i Karlstad 1/6 1987-31/ 8 1999 (avdelningsläkare och
sedan överläkare f o m 1/6 1997 till 31/8 1999) Under tiden tjänstledig för:
Kliniken för Gynekologisk onkologi på Universitetssjukhuset Örebro 1/3-1/9
1989 och ytterligare sammanlagt 2 månader hösten 1997 och 1998 = 8 månader
och
Det Norske Radiumhospital i Oslo avdelning för gynekologisk tumörkirurgi och
gynekologisk onkologi 1/12 2003- 28/2 2004 = 3 månader
KK Akademiska sjukhuset1/2 till 30/4 1999 som vikarierande avdelningsläkare
och sedan 30/8 1999 till 31/5 2003 som avdelningsläkare.
Överläkare inom gynekologisk sluten vård f o m 1/6 2003 tills vidare.
Har i min kliniska tjänstgöring varit profilerat inom gynekologi sedan 20 år
tillbaka och särskilt inom gynekologisk onkologi och tumörkirurgi sedan 15 år
tillbaka. Har varit tjänstledig från Akademiska sjukhuset och arbetat
KK Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
3 månader under året 2004
1 ½ månad
2005
2
Pedagogiska meriter uppdaterat 2007-07-27
Föreläsningar
1) Föreläsningar för sjukvårdspersonal i Värmland
A
Året 1993 föreläsningar om cellförändringar och behandling av dessa under
särskilda utbildningsdagar, men mina föreläsningar var endast en del av
programmet.
2 timmar
B. Året 1997 föreläsningar om äggstockscancer också under utbildningsdagar
2 timmar
C. Året 1998 föreläsningar och undervisning om ”Gynekologisk cancer” för
sjuksköterskor och läkare under ett utbildningsläger på Nord Koster som höll på i
3 dagar. ( seminarium och föreläsningar)
4 timmar
2) Åren 1994-1997 föreläsningar Centralsjukhuset Karlstad för ST-läkare inom
Obstetrik/Gynekologi och blivande specialister i allmänmedicin om ” kolposcopi,
precancerösa förändringar i nedre genitalia hos kvinnor samt behandlingsmetoder
och uppföljning.
2 timmar 2 ggr per termin i 3 år
24 timmar
Uppsala
3) Åren 1999-2000 Föreläsningar för studenter i biomedicin Uppsala Universitet både på
höst- och vårterminen om ”Gynekologi” 2 lektioner /termin
8 timmar
1) Föreläsningar för sjuksköterskor som gick särskilt utbildningsprogram i akutmedicin,
Akademiska sjukhuset våren 2001 och handlat dessa 2 föreläsningstimmar om” akuta
tillstånd inom gynekologi”.
2 timmar
5) Föreläsningar för medicine kandidater vid Uppsala Universitet 2 ggr/termin sedan
HT 2001 tom VT 2007 om ”Ovarialcancer ”och ”Corpuscancer ” där dessa
föreläsningar går efter var andra. Två lektioner 2ggr /termin ( 4 x 12 =48 timmar)
Har haft hand om en skriftlig och muntlig gynekologisk dugga VT 2003 och har även
bidraget med frågor till tentamensskrivningar inom gynekologi både på VT och HT
åren 2003 – 2004, HT 2005. Jag har gjort specifika frågor från mina egna föreläsningar
och även frågor från den mer basala gynekologien..
6) Akut Gynekologi våren 2004 för nya AT-läkare i Uppsala läns landsting 2 timmar
Uppsala Universitet totalt
Övriga föreläsningar
Totalt
60 timmar
32 timmar
92 timmar
3
Pedagogisk kurs II VT 2005 ( för universitetslärare)
Har presenterat en ny kursvärderingsblankett för medicine kandidater som ett pedagogiskt
arbete. Denna användes f o m hösten 2005 som ett instrument för utvärdering på
Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset Uppsala
Har utformat en blankett för att utvärdera operativ inlärning för yngre
läkare
Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset Uppsala januari 2006, som användes fortsatt för detta
ändamål.
4
Egna föreläsningar eller framträdanden sedan år 2000 (Kongresser,
möten, seminarier osv
1) Poster och föredrag ” p53, bcl-2 och bax som prognostiska faktorer vid epitelial
ovarial cancer i FIGO-stadier I-II Riksstämman 2001-11-29
2) Forskningsseminarium Ultuna med moderator Matts Olovsson bland gynekologer och
forskare från Ultuna där jag presenterat delar av min kommande avhandling om
ovarialcancer 2001-12-14
3) 2002 KK-nytt presentation av min forskning
4) Dagens Medicin mars 2002 en lång redogörelse för slutsatser i min avhandling efter
intervju med mig
5) Föreläsning ” The growth faktor receptors HER-2/neu and EGFR, their relationship
and their effects on the prognosis in early stage (FIGO-I-II) epthelial ovarian
carcinoma” på en IGCS congress ( the Ninth Biennial Meeting of International
Gynecologic cancer Society) in Seoul, Korea 20-24 Oktober 2002.
6) Föreläsning ” Prognostiska faktorer vid tidig ovarialcancer” Regionmöte
Uppsalaregionen ( Uppsala, Dalarna och Gävleborg) Stockholm 2002
7) Föreläsning ” Palliativ Kirurgi baserat på 2 fall från KK, UAS ”Regionmöte (internat)
Uppsalaregionen ( Uppsala, Dalarna och Gävleborg) på en färja till och från
Helsingfors 14-15 maj 2003
8) Föreläsning om ”min forskning” seminarium arrangerat av Stiftelsen Gynekologisk
Onkologi” Grythyttan 2003-11-20
9) Föredrag ” Har sampling av lymfkörtlar prognostisk betydelse vid tidig
Ovarialcancer?” Riksstämman Stockholm 2003
10) Redogörelse för ” min framtida forskning” på forskargruppsmöte i Matts Olovsson
forskargrupp Eklundshof, Uppsala 9 december 2003
11) Föreläsning om betydelsen av ” Adjuvant behandling vid tidig ovarialcancer” där man
har redogjort och tolkat resultat från två viktiga studier (ICON 1 och ACTON) inom
området på Regionmöte Uppsalaregionen ( Uppsala, Dalarna och Gävleborg) Gävle
2004-02-20
12) Föredrag ” A new prognostic model comprising p53, EGFR and tumor grade in early
stage epithelian ovarian carcinoma and avoiding the problem of inaccurate surgical
staging” på KK, Akademiska första fredagsseminarium 2004-01-23
13) Poster “ Clinical and biological characteristics of clear cell carcinomas of the ovary in
in the early stages” på en IGCS congress (the tenth Biennial Meeting of International
Gynecologic cancer Society) in Edinburgh, Scotland 3-7 Oktober 2004
5
14) Poster ”Hur ofta förekommer sampling av lymfkörtlar vid ”staging-operation vid
tidig ovarialcancer? Har samplingen klinisk betydelse? SFOG-veckan 29/8-2/9 2005
i Falun.
Download