Policy miljö

advertisement
Policy
Kvalitet
HYTORC är ett företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom industriell skruvdragning,
service, kalibrering och utbildning inom området.
Syftet med policyn är att behålla vår position som marknadsledande, ha de bästa produkterna och kunna
erbjuda den bästa servicen.
Detta gör vi genom att:
-
Se till att vår personal har bra förutsättningar för att kunna hjälpa våra kunder.
-
Hjälpa moderbolaget med relevant information om konkurrerande produkter och önskemål från
kunderna.
-
Ständigt förbättra oss.
Miljö
HYTORC är ett företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom industriell skruvdragning,
service, kalibrering och utbildning inom området.
Syftet med policyn är att minska på resursanvändningen.
Detta gör vi genom att kontinuerligt:
-
Minska vår energiförbrukning för drift och uppvärmning.
-
Minska vår påverkan från transporter.
-
Förebygga miljöproblem
Att vi följer lagar och andra krav ser vi som en självklarhet.
________________________________________________________________________
131114
Hytorc
sida 1 (1)
Download