Program - Renare Mark

Program
Seminarium i Stockholm, 2 februari
PFAS - Problem och lösningar
Var: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm.
Tid: 9.30-16.15
09.30
Förmiddagsfika och registrering
10.00
En introduktion till PFAS
Anna Kärrman, Örebro Universitet
10:25
Regeringsuppdrag - att kartlägga spridning av PFAS
Karl Lilja, Naturvårdsverket
10:50
Bensträckare
11:00
Unidentified fluorinated organic compounds
Leo Yeung, Örebro Universitet
11:25
Phase out of PFAS on the international regulatory agenda
Stefan Posner, Swerea
11:50
Lunch
13:00
Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om PFAS - förslag till
begränsningar och andra åtgärder
Jenny Ivarsson, KEMI
13:25
En skildring av vad som hände när höga halter av PFAS påträffas i det
kommunala dricksvattnet
Magnus Olofsson, Ronneby kommun
13:50
Undersökningsmetodik av PFAS förorenade områden – Betydelsen av
PFAS unika kemiska egenskaper och spridningsförutsättningar
Sara Holmström, Niras
14:15
Fika
14:50
Treatment techniques for PFAS contaminated soil and groundwater
15:15
En genomgång av möjliga åtgärdstekniker för PFAS
Lutz Ahrens, SLU
Niklas Törneman, Sweco
15:40
Information om PFAS-nätverk i Sverige
Michael Pettersson, SGI
16.00
Avslutning
Arrangörsgrupp: Magnus Engvall (Örebro Universitet), Patrick van Hees (Eurofins), Märta Ländell och Michael Pettersson (SGI),
samt Johanna Svederud, Nätverkskoordinator (Liljemark Consulting)